Multimedia Đọc Báo in

Huyện ủy Cư Kuin tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII)

08:47, 25/09/2017

Ngày 22-9, Ban Thường vụ Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong những năm qua, Huyện ủy Cư Kuin đã ban hành, triển khai nhiều chủ trương, biện pháp tích cực trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ về số lượng, bảo đảm cơ bản về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu trong từng tổ chức cơ quan, đơn vị, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý trên các lĩnh vực; thực hiện nghiêm quy định về phân công, phân cấp việc quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; sử dụng cán bộ bảo đảm đúng theo ngành nghề đào tạo, phù hợp với công tác đảm nhiệm nhằm phát huy hết khả năng, năng lực của cán bộ. Đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở luôn được quan tâm, củng cố, nâng cao về phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, điều hành.

Huyện Cư Kuin hiện có 188 cán bộ trưởng, phó phòng và tương đương trở lên, trong đó có 165 người có trình độ đại học trở lên. Từ năm 2010 đến nay, đã tiến hành đánh giá 1.074 lượt cán bộ, lãnh đạo, quản lý thuộc diện Huyện ủy quản lý; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 159 cán bộ, đào tạo lý luận chính trị cho 100 cán bộ. Việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; quy hoạch cán bộ được thực hiện nghiêm túc, theo đúng hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; công tác luân chuyển cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân sự những năm tiếp theo.

Trong dịp này, Huyện ủy Cư Kuin đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII).

Quỳnh Liên

 


Ý kiến bạn đọc


Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai
Một trong những nhiệm vụ cải cách hành chính được UBND huyện Krông Năng chỉ đạo quyết liệt là giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó có các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, vì đây là lĩnh vực có số lượng giao dịch chiếm phần lớn các thủ tục phải giải quyết hằng năm.