Multimedia Đọc Báo in

Chuyển biến trong công tác cải cách hành chính

08:25, 10/02/2018

Thời gian qua, với những giải pháp đồng bộ từ tỉnh đến các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Những chuyển biến về CCHC được thể hiện qua các lĩnh vực cải cách về thể chế; tổ chức bộ máy; thủ tục hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Cụ thể, về cải cách thủ tục và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong năm 2017 UBND tỉnh đã ban hành 28 quyết định công bố ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính để phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, tỉnh đã triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông tại 34 sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Thiết lập 1.099 thủ tục được cung cấp trực tuyến mức độ 2 và tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa điện tử liên thông; 446 bộ thủ tục được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết qua mạng mức độ 3 và 4.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ trò chuyện với người dân đến giao dịch  tại bộ phận một cửa của UBND huyện Cư M'gar.
Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ trò chuyện với người dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa của UBND huyện Cư M'gar.

 

 

“Những thủ tục hành chính liên thông, tinh gọn được thực hiện bởi đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm và năng động sẽ tạo môi trường  đầu tư, kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, minh bạch; tạo hình ảnh thân thiện, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả của chính quyền và xây dựng niềm tin, sự đồng thuận từ phía các doanh nghiệp, qua đó góp phần cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị

 

Một điểm nổi bật khác trong công tác CCHC là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. Chẳng hạn, hệ thống quản lý văn bản (iDesk) đã được đầu tư và cài đặt tập trung, liên thông với Văn phòng Chính phủ, 24 sở, ngành và tất cả UBND cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh có hiện 81 đơn vị sử dụng với hơn 13 nghìn  tài khoản; 100% dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử tối thiểu ở mức độ 2. Nhờ cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính nên người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công, nhất là dịch vụ y tế, giáo dục, môi trường với chất lượng cao hơn. Cùng với đó, khả năng phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức và chất lượng kết quả giải quyết thủ tục hành chính cũng được cải thiện, đặc biệt là thủ tục trong lĩnh vực thu hút đầu tư; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy phép xây dựng nhà ở, Giấy khai sinh, Giấy đăng ký kết hôn...

Theo ông Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể, việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến chưa đồng bộ và hiệu quả; một số xã, phường, thị trấn chưa đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và cán bộ  làm công tác tiếp nhận và trả kết quả; số lượng hồ sơ, thủ tục hành chính được người dân thực hiện qua mạng chưa nhiều.

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác CCHC, năm 2018 tỉnh sẽ đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao đạo đức công vụ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính…

Minh Thông


Ý kiến bạn đọc


(Video) Vui Tết Bunpimay ở huyện Buôn Đôn
Cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, một số thương nhân ở đất nước triệu voi (Lào) đến vùng đất Bản Đôn (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk ngày nay) để buôn bán, trao đổi hàng hóa và quyết định dừng chân lập làng sinh sống ở đây. Trong hành trang đến vùng đất mới, họ mang theo những nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng của vùng đất triệu voi, trong đó có Tết Bunpimay được gìn giữ, phát huy đến hôm nay.