Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea H'leo: Huy động mọi nguồn lực để phát triển bền vững

16:31, 14/02/2018

Phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, năm mới 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Ea H’leo xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra, đưa huyện nhà phát triển toàn diện, bền vững.

Trong năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ea H’leo đã bám sát vào các chủ trương, nghị quyết của tỉnh, huyện để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các cấp ủy đảng không ngừng đổi mới hình thức, nội dung, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; tăng cường  phát triển tổ chức đảng, đảng viên mới ở các thôn, buôn, tổ dân phố, trường học và doanh nghiệp. Công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng chính quyền và dân vận được chú trọng; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt nhiều kết quả cao.

Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy tập trung vào việc tiếp tục phát huy thế mạnh của địa phương, chủ động khắc phục khó khăn, thách thức, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,8%; tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt 4.230 tỷ đồng; giá trị sản xuất đạt 7.575 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 34,36 triệu đồng/năm; toàn huyện đạt 151/209 tiêu chí nông thôn mới, bình quân đạt 13,71 tiêu chí/xã. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được tăng cường ổn định. 

Bí thư Huyện ủy Ea H’leo Nguyễn Đình Viên. Ảnh: M. Thông
Bí thư Huyện ủy Ea H’leo Nguyễn Đình Viên. Ảnh: M. Thông

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của địa phương và dự báo tình hình chung của tỉnh và cả nước, năm 2018 huyện Ea H’leo đề ra phương hướng, mục tiêu thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững; tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp và thương mại dịch vụ; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; huy động mọi nguồn lực để đầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Triển khai có hiệu quả các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên, khoáng sản. Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Tập trung giảm tỷ lệ hộ nghèo, tạo việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và cải thiện đời sống người dân. Đồng thời giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. 

Mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao tại xã Ea Ral, huyện Ea H’leo.
Mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao tại xã Ea Ral, huyện Ea H’leo.

Về xây dựng Đảng, phấn đấu ít nhất 75% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt trong sạch vững mạnh, ít nhất 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp từ 180 đảng viên mới trở lên; duy trì 100% thôn, buôn, tổ dân phố, trường học công lập có chi bộ và đảng viên là người tại chỗ. Huyện ủy Ea H’leo đã có Nghị quyết về nhiệm vụ 2018, trong đó chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể tổ chức triển khai đạt kết quả cao; đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

Với quyết tâm cao nhất của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong huyện, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng với sự hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của các sở, ngành, Huyện ủy Ea H’leo phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2018, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh giai đoạn 2015-2020 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

                                                             Nguyễn Đình Viên

Bí thư Huyện ủy Ea H’leo


Ý kiến bạn đọc


(Video) Vui Tết Bunpimay ở huyện Buôn Đôn
Cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, một số thương nhân ở đất nước triệu voi (Lào) đến vùng đất Bản Đôn (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk ngày nay) để buôn bán, trao đổi hàng hóa và quyết định dừng chân lập làng sinh sống ở đây. Trong hành trang đến vùng đất mới, họ mang theo những nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng của vùng đất triệu voi, trong đó có Tết Bunpimay được gìn giữ, phát huy đến hôm nay.