Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Bông: Đẩy mạnh hướng về cơ sở trong "làm theo tấm gương đạo đức của Bác"

16:12, 15/02/2018

Huyện Krông Bông là huyện khó khăn của tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo cao, đời sống của người dân còn nhiều vất vả, nên làm sao để cải thiện đời sống cho người dân luôn là trăn trở đối với Đảng bộ huyện. Xuất phát từ thực tế đó, phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại địa phương cũng có những nét riêng.

Thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện. Trong quá trình triển khai, các tổ chức đảng, mà hạt nhân là cấp ủy đảng luôn xác định tầm quan trọng của việc giáo dục, rèn luyện tư tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tác phong, lối sống cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trên địa bàn. 

Bí thư Huyện ủy Krông Bông Nguyễn Minh Huấn (bìa phải) thăm hỏi, hỗ trợ bà con bị thiệt hại sau cơn bão số 12. Ảnh: P. Tuân
Bí thư Huyện ủy Krông Bông Nguyễn Minh Huấn (bìa phải) thăm hỏi, hỗ trợ bà con bị thiệt hại sau cơn bão số 12. Ảnh: P. Tuân

Với nền tảng vững chắc đó, Huyện ủy đã đẩy mạnh thực hiện nội dung “làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm, hướng về cơ sở”, hướng việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng trở nên thường xuyên, thiết thực hơn. Với định hướng đó, cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp trong huyện đã tổ chức có hiệu quả nhiều phong trào, cuộc vận động ở cơ sở với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế. Đặc biệt là Đảng bộ huyện với Chương trình 04 - CTr/HU, ngày 22-12-2015 về “tiết kiệm làm theo lời Bác, hỗ trợ các đối tượng đặc biệt khó khăn  giai đoạn 2016 - 2020” nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, thực hành tiết kiệm, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Theo đó, vận động cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động đang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện tiết kiệm ít nhất 20.000đ/người/tháng; cán bộ không chuyên trách cấp xã, bí thư chi bộ, trưởng các thôn, buôn, tổ dân phố tiết kiệm ít nhất 6.000đ/người/tháng; đảng viên nông thôn tiết kiệm ít nhất 4.000đ/người/tháng; đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội ở các xã, thị trấn tiết kiệm ít nhất 3.000đ/người/tháng. Đến nay đã tiết kiệm được hơn 1 tỷ đồng và đã giải ngân đợt I mua 107 con bò (trị giá 1 tỷ đồng) trao tặng cho 100 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong huyện. Mới đây nhất, cũng từ nguồn quỹ tiết kiệm trên, Huyện ủy đã trích 133 triệu đồng để hỗ trợ kịp thời cho 133 hộ có nhà bị sụp hoàn toàn do ảnh hưởng của cơn bão số 12…

Cũng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05, các tổ chức đoàn thể trong huyện đã triển khai có hiệu quả nhiều phong trào, cuộc vận động ở cơ sở với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ Krông Bông học tập và làm theo lời Bác”, “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”... đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi, phát huy nội lực, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Có thể nói, cùng sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của nhân dân, nhất là việc Đảng bộ huyện tích cực tìm tòi, nghiên cứu các mô hình, hoạt động thiết thực trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW đã tạo sự lan tỏa, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện tích cực làm theo lời Bác trên các lĩnh vực công tác, lao động sản xuất. Xa hơn nữa là đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức, hành động, ý thức trách nhiệm, trở thành nhu cầu tự thân, đi vào nền nếp, thiết thực, hiệu quả trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Nguyễn Minh Huấn

Bí thư Huyện ủy Krông Bông


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.