Multimedia Đọc Báo in

Củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng

15:52, 15/02/2018

Cùng với việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã tạo chuyển biến quan trọng về công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh.  

Triển khai đồng bộ

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 28-CTr/TU ngày 20-6-2013 về khắc phục khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy sau hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khắc phục một số nội dung cần làm ngay. 

Thông qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và từng cấp ủy viên đã xây dựng chương trình, kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, nhất là những nội dung được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu kiểm điểm. Điển hình như: Huyện ủy Krông Bông sau khi dư luận bức xúc vì tình trạng chặt phá rừng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng phương án khắc phục tình trạng chặt phá rừng, vi phạm lâm luật; rà soát lại đội ngũ cán bộ kiểm lâm, có kế hoạch luân chuyển một số cán bộ kiểm lâm chưa làm tốt chức năng nhiệm vụ được giao, hoặc có dấu hiệu tiêu cực. Hay như ở Krông Búk, trước tình trạng người dân lấn chiếm đất rừng để dựng nhà, lều quán và trồng trỉa hoa màu dọc Quốc lộ 14, Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện lập đoàn công tác tiến hành kiểm tra, rà soát, kiên quyết xử lý các hành vi chặt phá và lấn chiếm đất rừng; khảo sát, xác định lại ranh giới đất nông nghiệp và đất rừng để trồng rừng theo quy hoạch; đồng thời, chỉ đạo các ngành chuyên môn khảo sát lại các trường hợp nông dân thiếu đất sản xuất để chủ động quy hoạch khu dân cư, tránh để xảy ra trường hợp chặt phá, lấn chiếm đất rừng… 

Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu thăm hỏi gia đình chính sách tại huyện Krông Ana.
Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu thăm hỏi gia đình chính sách tại huyện Krông Ana.

 

 
“Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ; giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên thấy rõ ý nghĩa quan trọng, sự cần thiết của công tác xây dựng Đảng, từ đó, góp phần củng cố niềm tin của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân với Đảng”.
 
Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Sau khi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc quán triệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện. 100% các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng đã xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện Nghị quyết. Tỉnh ủy cũng đã quy định cụ thể về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; quy định cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trên phải tham dự sinh hoạt với chi bộ ở địa bàn dân cư, định kỳ tiếp xúc, đối thoại với nhân dân tại cơ sở, góp phần củng cố, nâng cao và thống nhất nhận thức tư tưởng trong toàn Đảng bộ về tính cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. 

Chuyển biến tích cực

Có thể nói việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và mới đây là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo đạo đức, lối sống, phong cách Hồ Chí Minh” đã trở thành việc làm thường xuyên, có sức lan tỏa sâu rộng với những cách làm hay, nhiều mô hình ý nghĩa. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ngày càng được đề cao, nhờ đó vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu luôn được phát huy. Đa số cán bộ, công chức, viên chức đã thể hiện sự chuyển biến rõ nét về đạo đức, trách nhiệm, hiệu quả công việc như: nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính; hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, tài chính, ngân sách, an ninh trật tự, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức và kỷ luật công vụ, thái độ phục vụ nhân dân...  

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn với các đại biểu dự Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn với các đại biểu dự Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Theo đánh giá của đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, mặc dù tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên đã được đấu tranh, ngăn chặn một bước, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại chưa được khắc phục. Nguyên nhân là do những vấn đề cấp bách nêu trong các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng là những vấn đề lớn, khó và phức tạp, tác động đến nhiều mặt của công tác xây dựng Đảng, trong đó có những vấn đề đã tồn đọng kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ và liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, đòi hỏi phải có thời gian mới có thể khắc phục, giải quyết được. “Chính vì vậy, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết với những bước đi vững chắc để có thể thực sự tạo được chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng” - đồng chí Phạm Minh Tấn nhấn mạnh.

Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.