Huyện Buôn Đôn: Phát huy vai trò của già làng và người có uy tín
Cập nhật lúc 08:25, Thứ Năm, 19/04/2018 (GMT+7)
.

Hiện nay, huyện Buôn Đôn có 65 người được công nhận là già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò cũng như tầm quan trọng của già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, huyện Buôn Đôn đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện thực hiện hiệu quả Chỉ thị 06/2008/CT-TTg ngày 1-2-2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18-3-2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể, địa phương thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà già làng, người có uy tín trong các dịp lễ, tết; thăm hỏi, hỗ trợ vật chất và tinh thần trong lúc ốm đau; cung cấp thông tin, báo chí; tổ chức cho già làng, người có uy tín tham quan, học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; biểu dương, khen thưởng kịp thời các vị già làng, người uy tín có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, củng cố, giữ gìn khối đại đoàn kết các dân tộc ở địa phương… Bên cạnh đó, huyện còn giới thiệu các vị là người có uy tín tham gia Ủy ban MTTQVN các cấp, các tổ chức đoàn thể quần chúng; phối hợp thực hiện tốt công tác rà soát, bình xét và bầu chọn người có uy tín hằng năm ngay từ cơ sở.

Lãnh đạo huyện Buôn Đôn tặng quà cho người có uy tín ở xã Ea Bar.
Lãnh đạo huyện Buôn Đôn tặng quà cho người có uy tín ở xã Ea Bar.
 

Nhiều người có uy tín trên địa bàn huyện Buôn Đôn tuy tuổi đã cao nhưng vẫn nhiệt tình tham gia công tác ở cơ sở, đảm nhận các chức vụ như: Bí thư chi bộ, thôn, buôn trưởng, trưởng ban công tác Mặt trận, tham gia tổ hòa giải và là những cán bộ, công dân mẫu mực ở cơ sở. Những đóng góp của các già làng, người có uy tín trên địa bàn huyện luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao”.

 
 
Ông Y Khinh Êban, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Buôn Đôn

Bằng những kinh nghiệm và hiểu biết của mình, các vị già làng và người có uy tín trên địa bàn huyện Buôn Đôn đã tích cực vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận các cấp phát động. Họ là “cầu nối” chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của người dân đến với các cấp ủy, chính quyền. Bên cạnh đó, người có uy tín trên địa bàn huyện Buôn Đôn còn đi đầu trong công tác vận động, hướng dẫn nhân dân tham gia phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo; phòng chống tệ nạn xã hội; gìn giữ, phát huy phong tục truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương.

Điển hình như già làng Y Hơ Êban (buôn Knia 4, xã Ea Bar) đã có những đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của buôn làng. Dù tuổi cao sức yếu, già Y Hơ vẫn thường xuyên đến từng nhà, gặp gỡ mọi người để lắng nghe tâm tư, tình cảm của từng người dân trong buôn. Trong các buổi họp buôn, già Y Hơ đều tuyên truyền, phổ biến và vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tham gia giữ gìn an ninh trật tự, không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục. Già còn vận động, hướng dẫn bà con trong buôn chăm lo lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Già Y Hơ còn là người giữ hồn văn hóa Êđê bởi già là một trong những nghệ nhân biết đánh thành thạo cồng chiêng, hát Ayray và biết chế tác, thổi đing năm, đing buốt… Già là đội trưởng đội cồng chiêng của buôn Knia 4 và đã từng mở các lớp dạy các nhạc cụ dân tộc Êđê cho thanh niên trong buôn. Với những đóng góp tích cực của mình, nhiều năm qua, già Y Hơ đã được chính quyền và Công an các cấp khen thưởng vì những thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào thi đua yêu nước.

Quốc An

,