Multimedia Đọc Báo in

Giám sát việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân tại huyện Cư Kuin

18:04, 26/08/2020
Ngày 26-8, Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã có buổi làm việc với UBND xã Ea Tiêu và UBND huyện Cư Kuin về việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân trên địa bàn.
 
Giám sát tại xã Ea Tiêu cho thấy, UBND xã đã triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018, Luật Tiếp công dân năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan. Về tình hình khiếu nại tố cáo, toàn xã có 6 đơn/6 vụ, trong đó có 3 vụ khiếu nại, 3 vụ tố cáo. Các vụ việc đều đã được Chủ tịch UBND xã có văn bản thông báo đến người có đơn, báo cáo các cấp có thẩm quyền và thiết lập hồ sơ theo quy định.
 
th
Đại biểu xã Ea Tiêu nêu ý kiến tại buổi làm việc. 
 
Tại UBND huyện Cư Kuin, trong những năm qua, huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. UBND huyện cũng thường xuyên chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị và trên phương tiện thông tin đại chúng.
 
Từ 1-1-2018 đến ngày 30-6-2020, huyện đã tiếp nhận 338 đơn/329 vụ, nội dung chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực đất đai, hành chính; đã giải quyết xong 295 vụ đủ điều kiện xem xét, giải quyết, đạt tỷ lệ 100%. Tình hình khiếu kiện đông người còn diễn biến phức tạp, điển hình như: vụ việc các hộ dân ở xã Ea Ning, Cư Êwi, Ea Hu yêu cầu bồi thường để nâng cấp đập Thắng Lợi; vụ việc các hộ nhận khoán có đơn khiếu nại, tố cáo tập thể về việc giao khoán đất nông nghiệp tại các công ty cà phê thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam…
 
th
Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin Võ Tấn Huy phát biểu ý kiến tại buổi làm việc
 
UBND huyện đã tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị, địa phương, nhờ vậy, các vụ việc phức tạp, kéo dài cơ bản được giải quyết, số vụ phát sinh giảm thiểu so với các năm trước. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số người dân trên địa bàn huyện mặc dù đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần cuối cùng nhưng vẫn cố tình không chấp hành và lợi dụng quyền khiếu nại để đến trụ sở tiếp dân và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đòi yêu sách, có dấu hiệu của hành vi gây rối nhưng chưa có chế tài xử lý cụ thể.
 
th
 Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp ý với UBND huyện Cư Kuin về việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
 
Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đề nghị UBND xã Ea Tiêu và UBND huyện Cư Kuin thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết kịp thời các bức xúc, phản ánh, kiến nghị của công dân ngay từ khi mới phát sinh, không để tạo thành “điểm nóng”. Đồng thời tích cực kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần bảo đảm thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Hồng Chuyên
 
 
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.