Multimedia Đọc Báo in

TX. Buôn Hồ: Những kết quả nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 05

08:14, 23/06/2021

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Thị ủy Buôn Hồ ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện các nội dung của Chỉ thị, chỉ đạo học tập, sinh hoạt chuyên đề; đồng thời lồng ghép việc thực hiện Chỉ thị 05 vào nội dung nghị quyết hằng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã.

Hằng quý, các chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trên địa bàn thị xã đều đề ra nội dung và tổ chức sinh hoạt chuyên đề về việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đảng bộ cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất 1 lần/năm. Các tổ chức cơ sở đảng triển khai cho đảng viên và quần chúng đăng ký nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Cùng với đó, TX. Buôn Hồ đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt - việc tốt trong học tập và làm theo Bác. Từ đó, Chỉ thị 05 đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, tạo nên dấu ấn mạnh mẽ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương như: Mô hình “Mỗi ngày học một lời Bác Hồ dạy”, “Mỗi tuần học một điều luật” của Đảng ủy Quân sự thị xã; triển khai phong trào “Thực hành tiết kiệm, trao kế sinh nhai”, Hội LHPN thị xã đã xây dựng 195 nhóm tín dụng tiết kiệm, với 8.064 thành viên, huy động được gần 4,6 tỷ đồng giúp cho 834 hội viên nghèo, cận nghèo, khó khăn được vay vốn. Hay mô hình “Chi hội cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh thị xã, các cựu chiến binh đã huy động xây dựng quỹ hội viên giúp nhau phát triển sản xuất hơn 3 tỷ đồng cho 245 lượt gia đình hội viên vay phát triển sản xuất, huy động Quỹ Nghĩa tình đồng đội trên 210 triệu đồng hỗ trợ hội viên khó khăn…

Một tuyến đường được bê tông hóa sạch đẹp ở xã Ea Drông (TX. Buôn Hồ).  Ảnh: Ninh Trang
Một tuyến đường được bê tông hóa sạch đẹp ở xã Ea Drông (TX. Buôn Hồ). Ảnh: Ninh Trang

Ðặc biệt, tại các xã, phường trên địa bàn thị xã, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã được các cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả gắn với Chỉ thị 05. Điển hình như ở thôn Bình Minh 5 (xã Bình Thuận), Chi bộ thôn đã gắn việc học và làm theo Bác với xây dựng nông thôn mới; qua đó đề ra nhiều giải pháp cụ thể, trong đó tập trung phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và căn cứ vào điều kiện thực tế của thôn để lựa chọn đăng ký những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực. Nhờ vậy, trong 3 năm, người dân thôn Bình Minh 5 đã đóng góp để cùng Nhà nước xây dựng 2,7 km đường bê tông. Hiện nay trong thôn chỉ còn 100 m đường đất; số hộ nghèo, cận nghèo cũng giảm đáng kể.

Đồng chí H’Blă Mlô, Chủ tịch HĐND, Phó Bí thư Thị ủy Buôn Hồ cho biết: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thấm nhuần trong mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, mang lại đổi thay tích cực. Từ năm 2017 đến nay, thị xã Buôn Hồ có 4 tập thể, 4 cá nhân được Tỉnh ủy khen thưởng thành tích tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thị ủy khen thưởng, biểu dương 68 tập thể, 129 cá nhân. Cấp cơ sở đã tổ chức biểu dương, khen thưởng hàng trăm tập thể và cá nhân trong các dịp sinh hoạt chuyên đề, tổng kết cuối năm của địa phương, đơn vị”..

Thái Huyên

 


(Infographic) Những nội dung cơ bản về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12/2023 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân, viên chức, lao động, khẳng định vai trò, vị trí của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh tình hình mới với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.