Multimedia Đọc Báo in

Xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

17:35, 14/07/2021

Chiều 14-7, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí, xuất bản.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Đình Hoan; lãnh đạo, phóng viên các các cơ quan báo chí của tỉnh.

3123
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề “Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng”; đồng chí Lê Mạnh Hùng, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề “Những quan điểm, định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản từ khi đổi mới đến nay”.

4234
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề “Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng”

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh: Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là kết tinh trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Văn kiện có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và điểm nổi bật thể hiện ở những quan điểm xuyên suốt, nhất quán đối với những vấn đề cơ bản, cốt lõi nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những vấn đề mới, cấp bách, nảy sinh từ thực tiễn hoạt động cần được giải quyết.

4234
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đắk Lắk

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của nội dung Văn kiện Đại hội XIII, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị các đại biểu trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết cần quan tâm nghiên cứu nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII, nhất là các nội dung liên quan đến công tác báo chí, xuất bản đã được văn kiện chỉ rõ, đó là xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại; thực hiện tốt quy hoạch phát triển truyền thông, báo chí, sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa; tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông, thông tin trên internet; kiên quyết đấu tranh, loại bỏ các sản phẩm, thông tin độc hại xuyên tạc, phản động, ảnh hưởng đến ổn định chính trị, thuần phong mỹ tục…

Bên cạnh đó, trong quá trình nghiên cứu, triển khai thực hiện nghị quyết cần lưu ý phát huy cao độ vai trò của hoạt động báo chí, xuất bản trong công tác truyên truyền, góp phần giáo dục, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; thực hiện vai trò giám sát, phản biện việc triển khai thực hiện; nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống.

Nguyễn Xuân

 


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.