Multimedia Đọc Báo in

Dư nợ Quỹ Tín dụng nhân dân xã Pơng Drang đạt trên 112,8 tỷ đồng

14:58, 25/01/2019

Năm 2018, hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân xã Pơng Drang (huyện Krông Búk) đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng nguồn vốn tính đến hết năm 2018 là 120,108 tỷ đồng (trong đó có 5,086 tỷ đồng vốn điều lệ; 70,705 tỷ đồng vốn huy động; 36,49 tỷ đồng vốn vay và 7,845 tỷ đồng là các nguồn vốn khác), với tổng dư nợ cho vay là 112,814 tỷ đồng.

s
Nhờ vay vốn Quỹ Tín dụng nhân dân xã Pơng Drang, nhiều hộ dân ở thôn Cư Blang có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất (ảnh minh họa)

Theo đánh giá của Quỹ thì nguồn vốn vay được các người dân sử dụng hiệu quả, chủ yếu vào mục đích mua sắm công cụ, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển ngành nghề, dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi...

Để tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn, Quỹ tín dụng nhân dân xã Pơng Drang sẽ tích cực cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, nhanh gọn, chính xác; có chính sách cho vay linh hoạt, với lãi suất hợp lý, theo đúng quy định của Nhà nước; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn thành viên sử dụng vốn vay hiệu quả, đúng mục đích.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.