Multimedia Đọc Báo in

Tỷ lệ cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất của huyện Krông Búk đạt gần 105% kế hoạch

15:07, 25/01/2019

Văn phòng UBND huyện Krông Búk cho biết, thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho nhân dân, năm 2018, UBND huyện đã thực hiện cấp được 1.548 GCNQSDĐ với tổng diện tích 1.106,89 ha, đạt 104,91% so với kế hoạch (trong đó có 3,49 ha đất ở và 1.103,40 ha đất nông nghiệp); giải quyết 2.337 hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất cho nhân dân.

x
Nhờ được cấp GCNQSDĐ, người dân xã Pơng Drang đã yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế (Ảnh minh họa)

Đến nay, về cơ bản công tác đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã hoàn thành, đáp ứng được mục tiêu đề ra, tạo điều kiện cho người sử dụng đất có giấy tờ hợp pháp để thực hiện các quyền theo quy định.

Đặc biệt, kết quả cấp GCNQSDĐ làm cơ sở giúp cho công tác quản lý đất đai ngày càng chặt chẽ, thuận tiện, đồng thời tạo nền tảng cho việc quản lý đất đai theo hướng hiện đại hóa.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.