Không ngủ quên trên vòng nguyệt quế…!
Cập nhật lúc 09:59, Thứ Bảy, 05/01/2019 (GMT+7)
.

Khép lại năm 2018, cả nước đón chào năm 2019 với nhiều tin vui. Tin vui lớn nhất là tăng trưởng GDP năm 2018 đạt con số cao nhất trong 10 năm trở lại đây - 7,08% và cao gấp đôi so với lạm phát ở mức dưới 4%; thêm nữa, chưa bao giờ Việt Nam xuất siêu trên 7 tỷ USD.

Không nên bằng lòng với những gì đã đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "phải tự "sửa mình". Còn người đứng đầu Chính phủ - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì vẫn trăn trở với không ít hạn chế còn tồn tại trong nội tại nền kinh tế. Thủ tướng đã chỉ ra những hạn chế ấy trên tinh thần tự phê bình và phê bình, đó là: tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại và nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra. Giải ngân đầu tư công còn chậm, nhiều vướng mắc song chưa được tháo gỡ khắc phục…

Chính phủ thực hiện ba nghị quyết của Trung ương về đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo đó, kinh tế tư nhân tuy có bước phát triển song chưa liên kết, tham gia sâu vào mạng lưới, chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia lớn nên chưa thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế… Xã hội còn nhiều vấn đề bức xúc, nhất là một số lĩnh vực liên quan đến người dân.

Dây chuyền sản xuất các sản phẩm may mặc của Công ty TNHH May Tây Nguyên (TP. Buôn Ma Thuột).     Ảnh: N. Xuân
Dây chuyền sản xuất các sản phẩm may mặc của Công ty TNHH May Tây Nguyên (TP. Buôn Ma Thuột). Ảnh: N. Xuân

Tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 được tổ chức ngày 28-12-2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định: “Kết quả 2018 là rất đáng khích lệ, song Chính phủ không bao giờ cho phép ngủ quên trên vòng nguyệt quế, bởi hành trình đi đến con đường trở thành dân tộc thịnh vượng của đất nước ta còn rất dài với rất nhiều thách thức phía trước”.

Minh chứng cho quyết tâm này, khi kết luận Hội nghị Chính phủ với các địa phương, ngày 1-1-2019, Thủ tướng ký Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Đây là nghị quyết mang tính “xương sống” để các cấp các ngành triển khai công việc ngay từ ngày đầu của năm mới. Năm 2019 được xác định là năm "bứt phá" để tăng tốc phát triển. Nội hàm bứt phá ở đây gồm bứt phá về thể chế, cơ chế, chính sách, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, bứt phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bứt phá trong hành động. 

Dự thảo Nghị quyết 01 xác định mục tiêu trong năm 2019 tăng trưởng GDP khoảng 6,8%; tốc độ tăng CPI dưới 4%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP 34%; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu từ 8 - 10%; tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất nhập khẩu dưới 2%,…

Với phương châm hành động "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả", Chính phủ đề ra bốn trọng tâm trong chỉ đạo điều hành. Thứ nhất, nâng cao năng lực nội tại, khả năng chống chịu của nền kinh tế. Củng cố nền tảng vĩ mô, duy trì và khơi thông các động lực tăng trưởng. Quyết liệt thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Thứ hai, xây dựng bộ máy kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ; tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi. Thứ ba, phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Thứ tư, chủ động, tích cực tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tập trung tổng kết và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Những kết quả quan trọng đạt được của năm 2018 và tinh thần, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đang tạo đà, động lực mới, khí thế mới để khởi động và đi tới trên những hành trình bứt phá trong năm 2019.

Đàm Thuần

,