Multimedia Đọc Báo in

Hội thảo khoa học cấp bộ:

Các trường chính trị khu vực phía Nam với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

15:30, 09/11/2021

Ngày 9-11-2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Lục Quân tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Các tỉnh, thành phố phía Nam với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại các điểm cầu: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II, III, IV và các trường chính trị khu vực phía Nam (từ tỉnh Quảng Bình trở vào).

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương chủ trì Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Hội thảo này, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, chức trách của trường chính trị trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; làm rõ những yêu cầu đặt ra trong đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của trường chính trị cấp tỉnh nhằm phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 35 trong thời gian tới.

GS
GS, TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Tại hội thảo, các tham luận đã tập trung làm sáng tỏ những nội dung chủ yếu: những vấn đề lý luận cơ bản về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thuận lợi, khó khăn của các tỉnh, thành phố nói chung, của các ban tuyên giáo, các học viện, nhà trường, trường chính trị tỉnh, thành phố phía Nam nói riêng trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; những cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị tại các địa phương, các học viện, nhà trường ở các tỉnh, thành phố phía Nam; đề xuất các giải pháp, kiến nghị nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW.

Chia sẻ tại Hội thảo về những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, TS Nguyễn Thành Dũng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk cho biết, với việc xác định rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk luôn đổi mới công tác giảng dạy.

TS Nguyễn Thành Dũng,
TS Nguyễn Thành Dũng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk phát biểu tham luận tại Hội thảo.

Ngoài những chuyên đề chuyên sâu, trường đã tích hợp, lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào trong chương trình, bài giảng trung cấp lý luận chính trị. Qua đó, trang  bị cho người học hệ thống lý luận vững chắc về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm lãnh đạo của Đảng, hệ thống pháp luật của Nhà nước và chỉ rõ các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch để người học nhận thức đúng, khi trở về địa phương, cơ quan đơn vị, cán bộ vận dụng phù hợp với thực tiễn công tác, góp phần cùng với cơ quan chức năng của tỉnh đưa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Phát biểu kết luận hội thảo,  PGS,TS Lê Văn Lợi -  Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện quá trình xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định của Ban Bí thư; nâng cao chất lượng tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các phương tiện truyền thông.

Các trường chính trị tỉnh, thành phố phát huy tốt hơn nữa trách nhiệm nghiên cứu cung cấp luận cứ khoa học để bảo vệ nền tảng, tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục nâng cao hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.