Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

17:39, 14/01/2022

Sáng 14/1, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá tình hình thực hiện công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã bám sát định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết của Đảng ủy khối đề ra. 

th
Đồng chí Trương Công Thái, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hoạt động của các đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ, định hướng của cấp trên và sự chỉ đạo của Đảng ủy khối đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ với 9/9 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Một số chỉ tiêu nổi bật như: 92% doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có lãi, doanh thu của doanh nghiệp tăng 8% so với năm 2020, lợi nhuận của các doanh nghiệp tăng 19% so với năm 2020; kết nạp mới 193/150 đảng viên (đạt 128,6% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao, vượt 28,6%); trên 85% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Về công tác kiểm tra, giám sát, năm 2021, cấp ủy các cấp và ủy ban kiểm tra 2 cấp đã tích cực, chủ động thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng và tham mưu, thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao. Kịp thời xây dựng và triển khai các văn bản, quy định có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng thực hiện, hoàn thành chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2021; chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo và thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm theo thẩm quyền, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Đảng bộ khối…

th
Các đại biểu tham dự tại hội nghị.

Năm 2022, Đảng ủy khối đề ra mục tiêu: phấn đấu có trên 90% cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đề ra và các chỉ tiêu do cấp trên giao; 100% cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính và sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định; có trên 85% doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có lãi, doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp tăng từ 6% trở lên; phấn đấu kết nạp 150 đảng viên mới; có trên 85% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2021; thực hiện quy trình về công tác cán bộ. 

th
Đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Công Thái, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của toàn Đảng bộ là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Kết luận số 37-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với tinh thần chủ động, mạnh mẽ hơn, gắn với thực hiện chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Toàn thể Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chỉ đạo cán bộ, đảng viên vượt qua khó khăn, tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ, tạo động lực và tiền đề quan trọng cho năm 2022 và cả nhiệm kỳ, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.