Multimedia Đọc Báo in

Huyện ủy Krông Pắc: Sơ kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

17:05, 02/03/2022

Sáng 2/3, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 và sơ kết 1 năm triển khai, thực hiện 3 nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện ủy, cấp ủy các cấp đã triển khai cho cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ học tập và thực hiện theo Chuyên đề toàn khóa và năm 2021 về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Bí thư Huyện ủy  Trần Hồng Tiến phát biểu tại hội nghị
Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến phát biểu tại hội nghị.

Các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị 05, công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa đạng, phong phú; công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức, thực hiện các nội dung học tập và làm theo Bác đối với các tập thể, cá nhân liên quan được tăng cường.

Việc xác định và triển khai thực hiện nội dung đột phá và xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trên địa bàn cũng được quan tâm. Nhiều vấn đề bức xúc nổi cộm trên địa bàn được tập trung giải quyết hiệu quả.

Tiếp tục triển khai Chương trình tiết kiệm làm theo lời Bác trong đội ngũ cán bộ, đảng viên được 431 triệu đồng, nâng tổng số tiền đã thực hiện được trong 3 năm, giai đoạn 2019 - 2021 được hơn 1,1 tỷ đồng hỗ trợ, giúp đỡ các đồng chí đảng viên mắc bệnh hiểm nghèo chữa bệnh, các gia đình khó khăn, hộ nghèo phát triển kinh tế.

Đối với việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, sau 1 năm ban hành đã tạo chuyển biến về nhận thức và hành động, đạt được những kết quả tích cực trên một số lĩnh vực: thu hút đầu tư; cải cách thủ tục hành chính; đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Để việc thực Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục có chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, Bí thư Huyện ủy Trần Hồng Tiến yêu cầu cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát hiện và nhân rộng các gương điển hình, mô hình tiêu biểu, mang lại hiệu quả thiết thực; việc học tập chú trọng đi vào thực chất, tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong toàn đảng bộ, nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, nhất là nêu cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ chốt ở các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Đối với các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đồng chí yêu cầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo và tổ chức thực hiện trong năm 2022 và thời gian tới, đảm bảo đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống và đạt mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.