Multimedia Đọc Báo in

Xây dựng xã Cư Ni thành phường: Tạo sự đồng thuận trong nhân dân

08:22, 02/08/2022

Làm để dân theo

Buôn Ea Knốp có 270 hộ, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 85%. Các tuyến đường giao thông nội buôn mặc dù đã đạt tiêu chí nông thôn mới nhưng so với tiêu chuẩn của phường trong tương lai thì vẫn còn nhỏ hẹp. Vì vậy, sau khi được chọn làm điểm để mở rộng đường giao thông theo chuẩn đô thị, cấp ủy, ban tự quản, các đoàn thể của buôn đã cùng Ban Chỉ đạo xã làm công tác tuyên truyền “đả thông” tư tưởng cho người dân. Các cuộc họp toàn thể buôn, họp từng xóm, từng nhóm hộ trên các tuyến đường đã được tổ chức để “nói cho dân nghe và nghe dân nói” về chủ trương chung xây dựng xã trở thành phường cũng như các phương án, cách thức triển khai.

Ông Y Tôn Niê (bìa phải) ở buôn Ea Knốp (xã Cư Ni, huyện Ea Kar) tự nguyện di dời hàng rào, hiến đất để mở rộng đường giao thông theo tiêu chí đô thị.

Phát huy vai trò tiên phong của người đứng đầu, ông Y Teng Ksơr, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cư Ni, nhà ở buôn Ea Knốp đã xung phong đi đầu, tự tay đập trụ cổng, di dời hàng rào vào 1,5 m, dài 50 m theo chiều dài tuyến đường. Thấy vậy, ông Y Tôn Niê, một hộ cận nghèo trong buôn cũng bàn bạc với vợ con thống nhất phá bỏ hàng rào dài 50 m, di dời vào 2 m. Ông Y Tôn bày tỏ: Biết là tấc đất tấc vàng nhưng ai cũng không chịu di dời vào thì đường không thể mở rộng được. Đường rộng thì bà con trong buôn mình được hưởng lợi nhiều nhất.

 

“Để xây dựng xã Cư Ni trở thành phường, địa phương đã rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai nhiều dự án về hạ tầng, xây dựng, thương mại dịch vụ, thể thao, y tế, giáo dục... nên rất mong nhận được sự quan tâm đầu tư của huyện và các nhà đầu tư”, Chủ tịch UBND xã Cư Ni  Nhữ Đình Tuyến.

Cùng với công tác tuyên truyền nhân dân tự giải phóng mặt bằng, hiến đất, mở rộng đường giao thông theo tiêu chuẩn đô thị, lãnh đạo xã cùng cấp ủy, ban tự quản các buôn bàn bạc phương án vận động người dân di dời nghĩa trang chung hiện ở thôn 2 về thôn 4 theo quy hoạch. Xã đã tổ chức họp dân 3 buôn, tranh thủ tiếng nói của người có uy tín, mục sư, ban chấp sự. Ông Y Luận Byă, Trưởng buôn, người có uy tín buôn Ea Ga cho hay, trong dân có nhiều ý kiến khác nhau, người hiểu, tán thành, người chưa chịu thay đổi vì giữ thói quen cũ. Vì vậy, cần lý giải, phân tích thấu tình đạt lý thì họ sẽ đồng lòng vì việc chung.

Tạo sự đoàn kết, đồng thuận

Từ tuyến đường điểm ở buôn Ea Knốp, xã Cư Ni đã vận động nhân dân các thôn, buôn trên địa bàn giải phóng mặt bằng, mở rộng đường lên 8 m, trong đó có một số tuyến đã được chỉnh trang, bê tông hóa từ nguồn ngân sách.

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy xã về xây dựng xã Cư Ni thành phường trước năm 2025, UBND xã đã cùng các cơ quan chuyên môn của huyện rà soát quy hoạch, nhằm xây dựng quy hoạch chi tiết của thị xã và quy hoạch của phường trong tương lai, đồng thời thống nhất kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, nhất là đường giao thông trên địa bàn. UBND xã cũng đã ban hành kế hoạch, rà soát, đánh giá hiện trạng theo các tiêu chuẩn, tiêu chí của đô thị loại IV cấp phường về trình độ phát triển hạ tầng đô thị, về văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Trên cơ sở đó, cùng với nâng cao các tiêu chuẩn đã đạt, Ban Chỉ đạo xã tập trung xây dựng, triển khai các giải pháp cho cả giai đoạn và từng năm nhằm thực hiện các tiêu chuẩn chưa đạt như: giao thông, cấp thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, vỉa hè, hộ nghèo, lao động phi nông nghiệp...

Các tuyến đường trên địa bàn xã Cư Ni (huyện Ea Kar) được mở rộng theo tiêu chí đô thị.

Theo ông Nhữ Đình Tuyến, Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng xã Cư Ni thành phường, các tiêu chuẩn chưa đạt đều là những tiêu chuẩn cần nguồn lực đầu tư lớn nhưng nếu không có sự đồng thuận, đoàn kết của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, sự nỗ lực, tự lực vươn lên trong phát triển kinh tế thì cũng không thể thực hiện được. Vì vậy, Đảng ủy, Ban Chỉ đạo xã đã phân công các tổ cấp ủy, tổ giúp việc, tổ công tác phụ trách địa bàn 22 thôn, buôn, phối hợp cùng chi bộ, ban tự quản và các đoàn thể nắm bắt tình hình cơ sở, tuyên truyền, vận động, tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh. Đồng thời, duy trì đối thoại giữa lãnh đạo xã với người dân.

Để cải thiện, nâng cao đời sống người dân, nâng thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng/người/năm vào năm 2025, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 70%, xã Cư Ni tập trung phát triển kinh tế tập thể, thành lập thêm các hợp tác xã, liên kết với các công ty đóng chân trên địa bàn hỗ trợ vốn, giống, phân bón cho người dân phát triển sản xuất. Đồng thời, huy động nguồn lực xây dựng các cơ sở giáo dục tư thục chất lượng cao, vận động nhân dân tham gia học nghề, đưa công nghiệp chế biến vào sản xuất.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc