Multimedia Đọc Báo in

Tinh giản biên chế ở các đơn vị sự nghiệp công lập: Bảo đảm quy định, phù hợp với thực tiễn

14:44, 29/11/2022

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thời gian qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tập trung lãnh đạo các cấp, ngành, các địa phương triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương.

Theo đó, Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 26, Chương trình số 27; UBND tỉnh ban hành nhiều quyết định quan trọng đối với thực hiện các văn bản của Đảng, của Quốc hội, Chính phủ về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Để tăng cường kỷ cương trong sắp xếp tổ chức bộ máy, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 19/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy; tăng cường công tác quản lý, sử dụng và tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh.

Các trường hợp tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức (Hình từ internet)
Ảnh minh họa: Internet

Năm 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các nhiệm vụ tại các quyết định trên, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị để đảm bảo lộ trình và phù hợp với tình hình của địa phương. Mục tiêu xuyên suốt tập trung vào bốn nội dung chính là: sắp xếp tổ chức bộ máy; tinh giản biên chế; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiết kiệm chi ngân sách. Trong đó, mục tiêu cụ thể là từ năm 2015 - 2021 đạt tỷ lệ tinh giản tối thiểu bằng 10,5% biên chế so với biên chế giao năm 2015; hằng năm, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tinh giản biên chế bình quân từ 1,5 - 2% theo đúng quy định của Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh.

Kết quả, giai đoạn 2016 - 2021, toàn tỉnh đã sắp xếp tổ chức lại giảm 120 đơn vị sự nghiệp công lập (cấp tỉnh giảm 45 đơn vị, cấp huyện giảm 75 đơn vị). Tính đến ngày 9/12/2021, tỉnh Đắk Lắk có 27 đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên (12 đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; 15 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố).

Việc xác định vị trí việc làm là một bước chuyển từ quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hệ thống chức nghiệp sang quản lý trên cơ sở kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh với vị trí việc làm; là một công cụ giúp các cơ quan tuyển chọn được nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của công việc, là cơ sở để sắp xếp, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá người lao động một cách chính xác, khách quan, tạo được sự phân công công việc phù hợp, tránh chồng chéo trong chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ phận trong cơ quan và giữa các cơ quan trong tỉnh. Tính đến ngày 30/3/2017, Đắk Lắk đã xây dựng xong Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh; đến ngày 28/12/2018, đã xây dựng xong Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là cơ sở quan trọng để đảm bảo việc quản lý, sử dụng, tuyển dụng viên chức trên địa bàn tỉnh đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở đề án vị trí việc làm được phê duyệt, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, hợp đồng lao động theo quy định; thực hiện biên chế gắn với lộ trình tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ viên chức theo đúng quy định.

Việc rà soát, sáp nhập, giải thể các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong cấp huyện được quan tâm chỉ đạo. Đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định giải thể ba tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong huyện (gồm: Hội Châm cứu TP. Buôn Ma Thuột, Hội Những người làm vườn Việt Nam TP. Buôn Ma Thuột và Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Krông Búk); đối với các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, sẽ thực hiện sắp xếp khi có hướng dẫn của Trung ương hội để tạo sự đồng thuận và thống nhất.

Cùng với rà soát, tổ chức, sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập, việc thực hiện tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập được tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Tính đến tháng 12/2021, tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh (hưởng lương từ ngân sách nhà nước) là 37.855 người, giảm so với năm 2015 là 4.377 người (giảm 10,36); số biên chế viên chức được giao năm 2021 là 38.808 người, giảm 4.312 biên chế so với năm 2015). Như vậy, giai đoạn 2016 – 2021, tỉnh đã tinh giản trên 10% trên tổng số biên chế được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 108/NĐ-CP, ngày 20/11/2012 của Chỉnh phủ về chính sách tinh giản biên chế ở một số đơn vị vẫn chưa quyết liệt, thiếu kế hoạch cụ thể để thực hiện. Việc tinh giản biên chế chủ yếu là tự nguyện, thiếu giải pháp tích cực để tinh giản biên chế đối với những trường hợp có trình độ, năng lực yếu. Đồng thời, công tác nhận xét, đánh giá cán bộ ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn tình trạng nể nang, xuê xoa, né tránh, ngại va chạm khiến việc xét tinh giản biên chế khó khăn.

Hầu hết các trường hợp tinh giản biên chế thuộc cơ quan nhà nước chủ yếu tập trung ở các ngành giáo dục, y tế; các cơ quan còn lại thì số lượng cán bộ, công chức, viên chức được đề nghị tinh giản biên chế còn thấp, chưa đảm bảo lộ trình tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Nghị định 108 của Chính phủ.

Đinh Thị Bích Thu

(Sở Nội vụ Đắk Lắk)


Ý kiến bạn đọc


(Video) Chủ động kết nối, giải quyết việc làm cho người lao động
Tỉnh Đắk Lắk luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề để người dân có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, có thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.