Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy định kỳ lần thứ 54

16:03, 28/11/2022

Ngày 28/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị định kỳ lần thứ 54 để xem xét, cho ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết năm 2022; Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và các nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Giang Gry Niê Knơng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với các nội dung: Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2022; Dự thảo Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022; Dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.   

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung yêu cầu cần đánh giá, làm rõ thêm những tồn tại, hạn chế trong năm 2022, đặc biệt là chỉ rõ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan của những mặt hạn chế. Để từ đó có những phương hướng, giải pháp khắc phục việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023, nhất là trong các chỉ tiêu thành phần chưa đạt như: công tác quản lý bảo vệ rừng; quản lý đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư; liên quan đến việc giải quyết tranh chấp đất đai, tranh chấp hợp đồng ở các nông, lâm trường…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị.

Về phương hướng, nhiệm vụ của năm 2023, ngoài những nội dung đã được đề ra trong dự thảo, các đại biểu cũng đã tham gia góp ý, nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm. 

Tại hội nghị, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cũng đã xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các nội dung: Báo cáo cuối kỳ Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Phương án giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; Việc triển khai xây dựng các pano, cổng chào tại cửa ngõ ra vào tỉnh; Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND, ngày 9/12/2020 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức vốn đối ứng từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền. Văn phòng Tỉnh ủy cũng đã xin ý kiến về báo cáo tiếp thu sửa đổi Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 (sửa đổi, bổ sung). Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để thực hiện công tác cán bộ, chất vấn trong Đảng và một số công tác quan trọng khác.

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc