Multimedia Đọc Báo in

Huyện ủy Krông Búk: Tổng kết các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Quyết định của Bộ chính trị

18:21, 08/06/2023

Ngày 8/6, Huyện ủy Krông Búk tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và các Quyết định của Bộ chính trị dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Quang Hùng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết các nghị quyết, quyết định gồm: tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành TW khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị về “Ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị về “Ban hành quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

tt
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Quang Hùng phát biểu tại hội nghị

Theo đánh giá tại hội nghị, sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Bộ Chính trị ban hành các nghị quyết, quyết định, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các chương trình, kế hoạch và nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đến các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ huyện.

Cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị của huyện đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết, quyết định đề ra, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân; vận động thanh niên, công nhân và người lao động thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên, công nhân và người lao động;

Bên cạnh đó, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của một số cấp ủy cơ sở chưa đề ra được phương hướng, nhiệm vụ sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; công tác tập hợp thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn gặp nhiều khó khăn; chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp chưa đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng của nhân dân…

tt
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Quang Hùng trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Quang Hùng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận T quốc, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc mục tiêu, quan điểm nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa X và Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến các giai tầng xã hội, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tăng cường đối thoại trực tiếp với các tầng lớp nhân dân để giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội cần huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước…

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và các Quyết định của Bộ chính trị.

Đồng thời khen thưởng 2 cá nhân có thành tích xuất sắc Hội thi Bí thư chi bộ quân sự xã giỏi năm 2023.

Như Quỳnh


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia