Multimedia Đọc Báo in

Thị ủy Buôn Hồ: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa”

10:40, 23/09/2013
Thị xã Buôn Hồ huyện có 28.600 đoàn viên thanh niên (trong đó đoàn viên chiếm 35%); sinh hoạt ở 31 đơn vị cơ sở đoàn và Chi đoàn trực thuộc; có 20 câu lạc bộ, đội nhóm của thanh thiếu nhi.

Nghị quyết số 25 - NQ/TW, ngày 25-7-2008 của Hội nghị Trung ương 7 (Khóa X) về  “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với  công tác Thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa”  ra đời được đúng 1 năm thì Thị xã Buôn Hồ được công bố thành lập. Thấy được tầm quan trọng của nghị quyết nên Ban Thường vụ Thị ủy Buôn Hồ đã xây dựng Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 24-5-2010 để thực hiện Nghị quyết, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền và Thị Đoàn Buôn Hồ triển khai thực hiện.

Thanh niên Buôn Hồ tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới.
Thanh niên Buôn Hồ tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới.

Sau 5 năm thực hiện nghị quyết, trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của tình hình suy thoái kinh tế đã ảnh hưởng không nhỏ đến điều kiện hoạt động của thanh niên nhưng được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thị xã đến cơ sở, phong trào thanh thiếu niên của thị xã đã có chuyển biến cả bề nổi và chiều sâu. Căn cứ vào kế hoạch của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị Đoàn và cơ sở đã xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết với các nội dung gắn liền với 2 phong trào hành động: “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” của Đoàn theo tinh thần Nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; ký kết Chương trình phối hợp giữa Đoàn thanh niên với UBND, với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của thị xã trong việc phối hợp công tác và giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Thị Đoàn tổ chức nhiều lớp quán triệt Nghị quyết cho cán bộ Đoàn chủ chốt cơ sở; đồng thời chỉ đạo Đoàn cơ sở tập trung chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết trong đoàn viên thanh niên.

Thị ủy đã quan tâm chỉ đạo xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên, Hội LHTN từ thị xã đến cơ sở, 100% cán bộ đoàn, hội chuyên trách trong độ tuổi thanh niên; tỷ lệ thanh niên được tập hợp trong tổ chức đạt 75%. Các cấp ủy Đảng đã quan tâm; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Thị xã Buôn Hồ học tập và làm theo lời Bác”, 100% thanh niên trường học, công chức viên chức, lực lượng vũ trang và trên 50% thanh niên nông thôn được bồi dưỡng kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin và đăng ký phấn đấu thực hiện các tiêu chí “Thanh niên học tập và làm theo lời Bác”. Đẩy mạnh cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”, tỷ lệ kết nạp đảng viên hằng năm của Đảng bộ thị xã trên 30% là đoàn viên ưu tú; 100% đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt trong tổ chức Đoàn, tỷ lệ cán bộ trẻ trong cơ cấu các các cơ quan lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân từ thị xã đến cơ sở ngày càng tăng. UBND Thị xã và cơ sở đã đẩy mạnh việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên; xây dựng chương trình thực hiện chiến lược phát triển thanh niên thị xã Buôn Hồ đến năm 2020; quan tâm bố trí ngân sách cho tổ chức đoàn, hội. Tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội của Đoàn và các tổ chức của thanh niên đối với việc thực hiện, xây dựng các chủ trương, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; chú trọng công tác tư vấn, hướng nghiệp và giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho thanh niên. Kết quả từ 2010 đến nay, hằng năm 100% học sinh THPT được tư vấn nghề nghiệp; 80% thanh niên nông thôn được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và học nghề. Chỉ đạo trung tâm bồi dưỡng chính trị phối hợp với Thị Đoàn tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề; mở các lớp học tập và tìm hiểu về Đảng, về Bác Hồ, về “Chủ nghĩa yêu nước”, “tư tưởng Hồ Chí Minh”“6 bài học lý luận chính trị” của Đoàn cho đoàn viên thanh niên; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, toạ đàm, hái hoa dân chủ, thông qua đó giúp đoàn viên thanh niên hiểu được truyền thống của Đảng, của Đoàn, các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, cấp ủy đảng các cấp đã chỉ đạo cho tổ chức Đoàn xây dựng, thực hiện các tiêu chí chuẩn mực đạo đức cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 5 năm đã tôn vinh 5 tập thể và 30 cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác; tổ chức 15 đợt học tập chuyên đề về đạo đức Hồ Chí Minh với hơn 3.000.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; xây dựng 3 tủ sách “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”; viết “Nhật ký thanh niên làm theo lời Bác”, xây dựng “Sổ vàng làm theo lời Bác”, thi “Kể chuyện về Bác Hồ”, sinh hoạt chi đoàn với chủ điểm “Học tập và làm theo lời Bác” v.v... Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ” là một trong những sáng tạo điển hình của Đoàn trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi thời gian qua, hình thức tổ chức của chương trình ngày càng đa dạng như: Chương trình “Khi tôi 18”, chương trình văn nghệ “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ thị xã Buôn Hồ”, từ khối trường học, chương trình đã được mở rộng ra nhiều khu vực khác với nội dung đa dạng, phong phú thu hút trên 9 ngàn lượt ĐVTN tham gia. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ thị xã đến cơ sở luôn nắm tình hình và kiểm tra việc thực hiện công tác thanh niên; phân công cấp ủy viên phụ trách công tác thanh niên; thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với thanh niên để có định hướng chỉ đạo. Công tác đánh giá cán bộ, đảng viên thông qua phong trào thanh niên và công tác thanh niên đã được các cấp ủy Đảng quan tâm. Công tác hỗ trợ thanh niên học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ đã chú trọng đến vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn như đầu tư xây dựng cơ sở sinh hoạt cho thanh niên, trao các suất học bổng dành cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, học sinh, sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Thị ủy còn quan tâm chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị trên địa bàn thị xã như Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm dạy nghề, Trạm Khuyến nông, Hội Nông dân, Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã phối hợp với Đoàn thanh niên các cấp tổ chức mở các đợt tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm; mở các lớp tập huấn, hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật cho ĐVTN nông thôn; hướng dẫn cho cơ sở triển khai vốn vay khởi nghiệp hỗ trợ cho thanh niên có nhu cầu để giải quyết việc làm, đầu tư cho sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế; tổng số dư nợ từ vốn vay ủy thác do tổ chức đoàn quản lý từ 130 triệu đồng năm 2010 lên đến hơn 11 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2013. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng như thành lập đội văn nghệ xung kích, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, câu lạc bộ đàn hát dân ca… đã tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên, góp phần bảo tồn các di sản văn hóa của dân tộc, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Đến nay, toàn thị xã có 1 điểm sinh hoạt văn hóa cấp thị xã, 1 cấp phường và 62 điểm sinh hoạt thanh niên ở thôn, buôn. Các hoạt động khác như “Thanh niên với văn hóa giao thông”, “Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương”, “Cảm hóa thanh niên chậm tiến” được triển khai với nhiều nội dung phong phú đã góp phần giáo dục, xây dựng lối sống, nếp sống lành mạnh trong thanh niên.

Quán triệt quan điểm “Xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước”, Thị ủy đã quan tâm củng cố tổ chức bộ máy từ Thị Đoàn đến cơ sở: 5/6 cán bộ của cơ quan Thường trực Thị Đoàn có trình độ đại học, 100% có trình độ trung cấp lý luận chính trị và thanh vận; 12/12 Bí thư Đoàn xã, phường có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, 09/12 đồng chí bí thư đoàn cơ sở là Đảng ủy viên. Trong 5 năm qua, Đoàn đã giới thiệu cho Đảng 676 đoàn viên ưu tú, trong đó có 332 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, nhiều cán bộ Đoàn đã được cấp ủy, chính quyền các cấp tín nhiệm và bổ nhiệm giữ những vị trí quan trọng ở địa phương, đơn vị. Thanh niên đã đi đầu, gương mẫu thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư và các hoạt động “Nữ thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước”; xây dựng các câu lạc bộ “Phụ nữ không sinh con thứ 3”, câu lạc bộ “Gia đình trẻ văn hóa”; cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện hiến máu nhân đạo”, tham gia xây dựng “Quỹ vì người nghèo”; thực hiện tốt việc  “vận động thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ”; Chương trình  “Xây dựng tổ chức Đoàn - Đội vững mạnh trong nhà trường”; Chương trình “về việc tổ chức tuyên truyền giáo dục và nâng cao chất lượng hoạt động giữ gìn trật tự ATGT trong thanh niên, giai đoạn 2010 – 2014”...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai Nghị quyết 25-NQ/TW trên địa bàn thị xã Buôn Hồ vẫn còn những hạn chế, đó là: Tính cụ thể hóa, năng lực tổ chức thực hiện Nghị quyết ở một số tổ chức đoàn chưa tốt; chạy theo hình thức. Chất lượng tổ chức Đoàn tại cơ sở, chi đoàn, chi hội cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu;  công tác phát triển tổ chức Đoàn, Hội tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh gặp nhiều khó khăn; hiệu quả của một số phong trào, mô hình, chương trình, hoạt động của Đoàn còn kém hiệu quả, công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, vốn vay cho thanh niên nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu; tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm trong độ tuổi thanh niên còn cao. Hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn còn thấp, các biểu hiện lệch lạc về giá trị đạo đức, lối sống, đề cao hưởng thụ, sống thực dụng, ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa, thiếu trách nhiệm với cộng đồng, đi ngược lại thuần phong mỹ tục của dân tộc, sa vào các trào lưu mới không phù hợp với văn hóa dân tộc; tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp và ngày càng gia tăng...

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình số 25 –CTr/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 41 – KH/TU của Thị ủy, trong thời gian tới Thị ủy Buôn Hồ sẽ tiếp tục chỉ đạo  quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội về công tác thanh niên trong thời kỳ mới; đẩy mạnh giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thanh niên, tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; bố trí kinh phí đảm bảo cho Đoàn, Hội hoạt động; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các khu vui chơi cho thanh thiếu nhi; củng cố bộ máy tổ chức; nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn, Hội trong các trường học, cơ quan và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, đặc biệt là đoàn thanh niên ở khu vực nông thôn. Tập trung chỉ đạo, củng cố các cơ sở đoàn còn yếu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút, tập hợp đông đảo thanh niên tham gia.

                                                                                                   Ngô Trung Việt


Ý kiến bạn đọc