Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ

15:31, 26/07/2023

Sáng 26/7, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk có Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Tuấn Anh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, cơ quan cấp tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

gdfgf
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Tuấn Anh, cùng các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk. 

Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu đã được nghe đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về “Kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Cụ thể, Quy định số 114 gồm 5 chương, 16 điều, bổ sung 1 chương và 1 điều so với Quy định số 205; phạm vi điều chỉnh mở rộng hơn, giải thích rõ các từ ngữ về quyền lực trong công tác cán bộ, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm…

Quy định cũng đã nêu rõ 8 nhóm hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, 6 nhóm hành vi chạy chức, chạy quyền và 5 hành vi tiêu cực khác; quy định cụ thể trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Quy định số 114 quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, các cơ quan tham mưu, cán bộ tham mưu trong công tác cán bộ; trách nhiệm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; xử lý trách nhiệm khi vi phạm kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

hfgh
Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk nghe kết luận chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tại hội nghị.

Các đại biểu cũng được đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Quy định số 113-QĐ/TW, ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư về “Thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương”.

Quy định này bao gồm 5 điều, quy định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên tắc thực hiện thí điểm; điều kiện, thẩm quyền thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở; nhiệm vụ, quyền hạn của đảng ủy cơ sở được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở và tổ chức thực hiện, bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định: Các quy định mới ban hành phù hợp và cụ thể hóa các quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng thời gian gần đây. Trong đó, Quy định số 114 thể hiện quyết tâm cao của Bộ Chính trị trong kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khắc phục từng bước việc lợi dụng quyền lực, lạm quyền, chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ, hoàn thiện dần nguyên tắc tập trung, dân chủ.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, đây là quy định khó vì đụng chạm đến con người nhưng đã là người đứng đầu cần phải cân nhắc đầy đủ, gương mẫu, tính toán kỹ lưỡng để mỗi quyết định đưa ra được tâm phục, khẩu phục; cẩn trọng, nghiêm túc, tự giác, công tâm, khách quan để thực hiện quy định của Đảng về công tác cán bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghiêm túc, thường xuyên kiểm tra, giám sát, khi phát hiện có vấn đề bất bình thường, có ý kiến phản ánh, dư luận bức xúc cần cho kiểm tra, xử lý nghiêm theo Quy định số 114. Đồng thời, nhanh chóng đưa quy định này vào cuộc sống một cách thực chất nhằm củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ; MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân tham gia giám sát, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.