Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk phấn đấu kết nạp trên 2.800 đảng viên trong năm 2024

17:14, 19/02/2024

Năm 2024, Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu kết nạp 2.814 đảng viên. Trong đó, kết nạp 150 đảng viên là học sinh/sinh viên, 44 đảng viên là dự bị động viên và 129 đảng viên là dân quân tự vệ.

Phần lớn các đảng bộ trực thuộc đều được giao chỉ tiêu kết nạp 3,25% đảng viên mới trên tổng số đảng viên. Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột được phân bổ chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cao nhất với 489 đảng viên, thấp nhất là Đảng bộ Bộ đội biên phòng tỉnh 15 đảng viên.

ghfhg
Lễ kết nạp đảng viên mới là học sinh tại Chi bộ Trường THPT Quang Trung (Đảng bộ huyện Krông Pắc). 

Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk hiện có 20 đảng bộ trực thuộc với 842 tổ chức cơ sở đảng và 87.258 đảng viên. Để đạt được chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới đã đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp triển khai thực hiện đồng bộ 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và 5 nhiệm vụ trọng tâm tại Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 17/8/2022 thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW; kiện toàn tổ chức cơ sở đảng phù hợp với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở cấp cơ sở.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường chỉ đạo công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc