Multimedia Đọc Báo in

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024

14:11, 26/02/2024

Sáng 26/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 129 điểm cầu với 15.137 đại biểu trong toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Giang Gry Niê Knơng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí H’Lim Niê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản và một số giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2024 và những năm tiếp theo nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đối với tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nội dung của Chuyên đề gồm 2 phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh cần thể hiện quyết tâm cao, đề ra các cơ chế, chính sách cụ thể để khơi dậy truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo gắn với nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị, đưa nhiệm vụ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Đắk Lắk vào nghị quyết, các chương trình, kế hoạch hành động hàng năm để tổ chức thực hiện.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy HLim Niê truyền đạt nội dung Chuyên đề năm 2024.
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy H'Lim Niê truyền đạt nội dung Chuyên đề năm 2024.

Xây dựng Kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt nội dung Chuyên đề năm 2024 đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian quy định theo Kế hoạch đề ra; đưa nội dung Chuyên đề năm 2024 và Chuyên đề toàn khóa vào sinh hoạt định kỳ hàng quý của chi bộ, của hội, đoàn thể; gắn với nội dung Chuyên đề năm 2024 cũng như các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trên lĩnh vực văn hoá với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó, cần tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện Chuyên đề năm 2024 bằng hình thức phù hợp, linh hoạt, sáng tạo; tổ chức đánh giá, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tăng cường công tác đôn đốc, theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chuyên đề năm 2024 đối với tổ chức và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao giải thưởng tặng các tác giả của tỉnh Đắk Lắk.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao giải thưởng tặng các tác giả của tỉnh Đắk Lắk.

Nhân dịp này, 1 tập thể và 2 cá nhân của tỉnh Đắk Lắk đã vinh dự được nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Ban Chỉ đạo giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2023 cấp Trung ương cũng đã trao 4 giải (1 giải B, 2 giải C, 1 giải Khuyến khích) tặng cho các tác giả của tỉnh Đắk Lắk.

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Ea H’leo nhiều giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động
Huyện Ea H'leo có lợi thế về tài nguyên đất đai và nguồn lao động dồi dào. Những năm qua, chính quyền địa phương đã thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn.