Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I năm 2024

19:33, 01/04/2024

Chiều 1/4, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với 70 điểm cầu trong cả nước đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I năm 2024, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024.

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương  chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.  

Trong quý I năm 2024, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2024; kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã kịp thời tham mưu công tác nhân sự thường xuyên và đột xuất; tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng; tham mưu triển khai hoạt động của Tiểu ban Điều lệ Đảng, Tiểu ban nhân sự Đại hội XIV của Đảng và Ban Chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

Đồng thời, quan tâm triển khai hiệu quả các mục tiêu cụ thể Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, kiện toàn mô hình tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ban hành kế hoạch, đề ra giải pháp phát triển đảng viên giai đoạn 2024 - 2025; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan.

Ban Tổ chức Trung ương đã hoàn thiện danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã; tổ chức thành công Lễ trao giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VIII năm 2023…

gdfgfg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.

Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu cũng được quán triệt các văn bản: Quy định số 137-QĐ/TW, ngày 1/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Quy định số 138-QĐ/TW, ngày 1/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 30/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

hdfhg
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung tham luận tại hội nghị.

Tham luận tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung cho biết: Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức hội nghị về công tác phát triển đảng viên, rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; xây dựng, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của loại hình chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp, chi bộ cơ quan; triển khai đề án luân chuyển cán bộ đợt 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới; tiến hành luân chuyển cán bộ đã giữ chức vụ đủ 8 năm hoặc do yêu cầu công tác.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng nêu các kiến nghị liên quan đến việc thực hiện quy trình điều chỉnh cơ cấu ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh; bố trí thêm 1 chức danh phó trưởng ban chuyên trách Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; tăng số lượng cấp ủy viên của cấp tỉnh, cấp huyện như các nhiệm kỳ trước đây và đối với Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện tối thiểu là 13 đồng chí, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế của địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính đề nghị, thời gian tới, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng; triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Tiểu ban phục vụ Đại hội XIV của Đảng và cấp ủy các cấp giao bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Trong đó, tập trung tham mưu ban hành, quán triệt, triển khai chỉ thị mới của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới đại hội XIV của Đảng; tiếp thu, hoàn thiện đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm 2021 - 2025. Đối với công tác tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cần hoàn thiện các đề án “Quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cấp huyện”; tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ; theo dõi, đôn đốc việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ IX năm 2024…

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.