Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Ana: Thu ngân sách nhà nước vượt đích trong “bão” dịch

05:49, 30/01/2022

Năm 2021, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ thu ngân sách tại địa phương, nhưng với sự nỗ lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn huyện Krông Ana đã đạt được những kết quả tích cực.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và các biện pháp đẩy mạnh thực hiện thu ngân sách trên địa bàn, chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế.

Trong đó, ngành thuế huyện đã bám sát sự chỉ đạo, bố trí lực lượng cán bộ triển khai biện pháp quản lý thu thuế, khai thác nguồn thu; tăng cường các biện pháp quản lý chống nợ đọng thuế, trốn lậu thuế trên khâu lưu thông; nâng cao chất lượng hoạt động bộ phận cơ chế một cửa, giảm bớt các thủ tục phiền hà cho người nộp thuế. Đồng thời chỉ đạo Đội thuế liên xã bám sát quy trình quản lý cá nhân kinh doanh, tuyên truyền việc kê khai lập bộ quản lý thuế, nhờ đó đã đưa tất cả hộ kinh doanh vào quản lý.

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Krông Ana - Cư Kuin đôn đốc hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặt ra những thách thức trong việc thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn huyện. Trước khó khăn trên, UBND huyện đã chỉ đạo Chi cục Thuế khu vực Krông Ana - Cư Kuin triển khai và thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó tập trung khảo sát, đánh giá thực lực nguồn thu, chủ động giao dự toán cho các tổ, bộ phận quản lý thu; phát động phong trào thi đua trong đơn vị, đồng thời đề ra các giải pháp thu cho từng khoản thu ở từng địa bàn.

Ngoài ra, UBND huyện đã chỉ đạo Chi cục Thuế tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn để rà soát, khai thác chống thất thu, thu hồi nợ thuế. Phân tích, đánh giá các khoản thu có khả năng, tiềm năng để đôn đốc quản lý và thu vào NSNN kịp thời. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, cơ quan liên quan quản lý thu tốt các khoản thu về đất đai, quản lý hộ kinh doanh, các khoản phí, lệ phí trên địa bàn. Triển khai thực hiện các chính sách nhà nước trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngành thuế đã cùng với các cơ quan truyền thông của huyện phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền vận động doanh nghiệp, người dân thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa tăng cường lao động, sản xuất phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, nhằm thực hiện tốt công tác chống thất thu thuế trên khâu lưu thông, Chi cục Thuế khu vực Krông Ana - Cư Kuin đã tham mưu UBND huyện Krông Ana thành lập đoàn kiểm tra liên ngành chống thất thu trên khâu lưu thông năm 2021 với sự tham gia của các lực lượng công an, quản lý thị trường và các ban, ngành liên quan.

Lãnh đạo tỉnh và huyện Krông Ana kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện.

Huyện cũng đã triển khai việc khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử đến tất cả các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn, tạo điều kiện cho người nộp thuế tiếp cận chính sách thuế và chủ động trong thực hiện thủ tục hành chính thuế.

Các giải pháp được triển khai đồng bộ đã phát huy hiệu quả, kết quả thu cân đối ngân sách năm 2021 trên địa bàn huyện ước đạt 94 tỷ đồng, đạt 138,64% so với dự toán tỉnh giao và 127,37% so với dự toán HĐND huyện giao, tăng 11,25% so với năm 2020. Trong đó, thu thuế và phí 51 tỷ đồng, đạt 115,91% so với dự toán tỉnh giao và 113,33% so với dự toán HĐND huyện giao, tăng 1,51% so với năm 2020; thu biện pháp tài chính 43 tỷ đồng, đạt 180,67% so với dự toán tỉnh giao và 149,31% so với dự toán HĐND huyện giao, tăng 25,51% so với năm 2020.

Trong điều kiện dịch bệnh gây những tác động xấu tới sản xuất, kinh doanh và mọi mặt đời sống xã hội, những kết quả mà huyện Krông Ana đạt được trong thu ngân sách trên địa bàn là rất đáng ghi nhận. Qua đó khẳng định huyện nhà đã thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép” duy trì mọi hoạt động, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và phòng, chống dịch bệnh.

 Nguyễn Thanh Vũ

Chủ tịch UBND huyện Krông Ana


Ý kiến bạn đọc


(Video) Giữ vững bình yên nơi biên cương Tổ quốc
Với những người lính mang quân hàm xanh, khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim. Điều này càng thôi thúc họ vượt khó, đem hết sức mình bảo vệ từng đường biên cột mốc, bảo vệ biên cương lãnh thổ.