Multimedia Đọc Báo in

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh ký thoả thuận hợp tác với Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh – Trường Đại học Tây Nguyên

16:29, 02/03/2023

Ngày 1/3, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh ký thoả thuận hợp tác với Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh – Trường Đại học Tây Nguyên.

Việc ký kết hợp tác nhằm góp phần giúp đỡ, hỗ trợ và đóng góp vào sự phát triển cho hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và hỗ trợ việc làm. Hợp tác giữa hai bên dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, dựa trên thế mạnh của mỗi bên, cùng có lợi và không ảnh hưởng đến bên thứ ba.

Hai bên hợp tác trong các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, tập trung chủ yếu vào hoạt động như: hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kết nối các nguồn lực, và giới thiệu việc làm và tuyển dụng.

th
Hội Doanh nhân trẻ tỉnh ký thoả thuận hợp tác với Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh – Trường Đại học Tây Nguyên.

Hai bên cũng đưa ra nội dung, phương thức hợp tác trong các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, công chức, viên chức và người lao động trong tỉnh. Hợp tác trong việc hỗ trợ các hoạt động đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ kinh phí; phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động của tỉnh khởi nghiệp; hỗ trợ tuyển dụng, giới thiệu nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp khi có nhu cầu phù hợp. Hợp tác trong các hoạt động khác xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và được sự thống nhất của hai bên.

Hồng Chuyên

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Chủ động kết nối, giải quyết việc làm cho người lao động
Tỉnh Đắk Lắk luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề để người dân có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, có thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.