Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao hiệu quả công tác PCCC - CNCH trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu dân cư

15:00, 03/10/2021

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 9492/UBND-NC về việc “Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC - CNCH) đối với cơ sở sản xuất, khu hàng hóa trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu dân cư”.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục tổ chức thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, thực hiện chính sách pháp luật về PCCC…

Cảnh sát PCCC & CNCH kiểm tra hệ thống cấp nước CC của một doanh nghiệp.
Cảnh sát PCCC  -CNCH kiểm tra hệ thống cấp nước chữa cháy tại một doanh nghiệp.

Công an tỉnh tổ chức thực hiện công tác kiểm tra an toàn về PCCC - CNCH định kỳ, đột xuất theo quy định; Xử lý triệt để các hành vi vi phạm quy định về PCCC, nhất là các trường hợp tự ý đưa công trình vào hoạt động hoặc cải tạo, mở rộng mặt bằng, xây dựng các hạng mục công trình trong quá trình hoạt động nhưng chưa được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC theo quy định.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn tỉnh, thống nhất trong công tác trao đổi thông tin, nắm tình hình, điều tra cơ bản các loại hình cơ sở… Đồng thời đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC với phương châm “bốn tại chỗ”, nòng cốt là lực lượng dân phòng, đội PCCC cơ sở, chuyên ngành.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, người đứng đầu đơn vị kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp hiện hữu có diện tích từ 50 ha trở lên thực hiện trách nhiệm thành lập và duy trì hoạt động đội PCCC chuyên ngành và phải trang bị phương tiện PCCC, CNCH theo quy định…

                                                                                                                                                                                       Minh Huyền

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Gỡ khó trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai
Công tác quy hoạch, quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Song, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, cần phải có những giải pháp đồng bộ, thể hiện tính chuyên nghiệp, phù hợp với thực tiễn.