Multimedia Đọc Báo in

Phấn đấu phát triển thêm 5.600 đoàn viên công đoàn

14:33, 15/04/2022

Sáng 15/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15, khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đến năm 2023.

Theo đó, toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2023 phát triển thêm 5.600 đoàn viên công đoàn, nâng tổng số đoàn viên công đoàn toàn tỉnh lên 80.000 đoàn viên. Hầu hết các doanh nghiệp sử dụng 25 lao động trở lên và đang hoạt động ổn định thành lập công đoàn cơ sở.

Để đạt mục tiêu trên là, cần thực hiện các giải pháp: tập trung tuyên truyền, vận động, đầu tư nguồn lực phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; tăng cường công tác chỉ đạo trong toàn hệ thống; củng cố và nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở. LĐLĐ tỉnh phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đến năm 2023.

LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành xây dựng kế hoạch cụ thể tại địa phương; khảo sát nắm chắc tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn, theo ngành, nghề để có kế hoạch, giải pháp thực hiện tại các đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác đoàn viên và chăm lo phúc lợi cho đoàn viên. Đặc biệt là tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy, phối hợp, hỗ trợ của chính quyền, đoàn thể cùng cấp trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị, doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Các tổ chức công đoàn cơ sở tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động, kết nạp người lao động vào công đoàn, nâng cao tỷ lệ đoàn viên trên tổng số công nhân lao động trong đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác quản lý đoàn viên…

Các đại biểu chủ trì hội nghị
Các đại biểu chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông tin về tình hình phát triển công đoàn, đoàn viên tại các địa phương, ngành; thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển đoàn viên, tổ chức công đoàn theo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra...

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị nêu ý kiến 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Công Bảo nhấn mạnh, phát triển đoàn viên, tổ chức công đoàn là nhiệm vụ chính trị quan trọng để xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn vững mạnh trong thời kỳ mới. Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở phải đi đôi với việc củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, trong đó tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, thương lượng tập thể, đối thoại tại nơi làm việc và thực hiện tốt công tác đoàn viên.

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực điều tiết nước chống hạn
Mùa khô đang bước vào giai đoạn khốc liệt, hạn hán cục bộ đã xảy ra ở một số địa phương, do đó các đơn vị quản lý, địa phương trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực triển khai điều tiết nước phù hợp từ các công trình thuỷ lợi nhằm đảm bảo nước tưới và chống hạn cho cây trồng.