Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm

12:02, 20/09/2022

Ngày 19/9, UBND tỉnh ban hành công văn số 7882/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các huyện, thị xã, thành phố thành lập các Tổ công tác đặc biệt với sự tham gia của chính quyền địa phương, ngành y tế và các ban, ngành, đoàn thể để triển khai quyết liệt việc vận động và rà soát đối tượng tiêm chủng; tăng cường tổ chức các điểm tiêm chủng lưu động, tại nhà, tổ chức tiêm vét tại vùng có tỉ lệ tiêm thấp, tổ chức "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để vận động tiêm vắc xin và phòng, chống dịch; tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền về tiêm vắc xin với các hình thức, thời lượng, thời điểm phù hợp và chỉ đạo thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu tiêm chủng đảm bảo thường xuyên, kịp thời, đầy đủ.

th
Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn tỉnh. 

Giao Sở Y tế tiếp tục theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn; chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản ứng phó, diễn tập theo các tình huống để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; tăng cường đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực giám sát, chẩn đoán, điều trị; tăng cường giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ca bệnh, ổ dịch; đẩy mạnh giám sát tại các cửa khẩu, giám sát tại các cơ sở khám chữa bệnh và giám sát dựa vào sự kiện tại cộng đồng để phát hiện sớm, truy vết, điều tra, quản lý ca bệnh, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng; tổ chức tốt việc phân luồng, thu dung, cấp cứu, cách ly, chẩn đoán, chăm sóc và điều trị hiệu quả các ca mắc bệnh, hạn chế thấp nhất tử vong.

Đảm bảo đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư và nhân lực y tế cho công tác phòng, chống dịch; kiện toàn các lực lượng phòng, chống dịch và tiếp tục động viên, đảm bảo và có phương án nâng cao chế độ đãi ngộ với các cán bộ y tế trên địa bàn. Phối hợp với Sở Tài chính thực hiện đúng, đầy đủ các hướng dẫn của Bộ Tài chính về kinh phí chi cho các hoạt động phòng, chống dịch. Phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên để tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ, chỉ đạo tuyến; định kỳ phối hợp tổ chức giao ban và kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, đơn vị, chính quyền địa phương các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực quyết tâm lớn và hành động quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc