Multimedia Đọc Báo in

Đặt trọn niềm tin

09:02, 16/10/2015

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp. Trong niềm phấn khởi, hân hoan, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh bày tỏ sự mong mỏi và tin tưởng: Nghị quyết Đại hội sẽ được triển khai thực hiện một cách sâu rộng và có hiệu quả để xây dựng Đắk Lắk ngày càng giàu mạnh.

Tin tưởng trong nhiệm kỳ  2015 - 2020, Đắk Lắk tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực

Thượng tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết, đổi mới, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đáp ứng được sự kỳ vọng, tin tưởng của tất  cả cán bộ, đảng viên, quân và dân các dân tộc trong tỉnh khi chọn ra những người có đức, có tài để lãnh đạo, đề ra những phương hướng, quyết sách đúng đắn nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội của vùng Tây Nguyên. Riêng về lĩnh vực quốc phòng - an ninh, tôi rất tán thành với những mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội đề ra. Với việc xác định cần phải gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh, Đại hội đã thảo luận, biểu quyết, thông qua, ưu tiên việc tăng cường đầu tư xây dựng hệ thống công trình phòng thủ, phương tiện kỹ thuật trong khu vực phòng thủ; tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, bảo đảm giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi, ổn định phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế. Vì vậy tôi tin tưởng nhiệm kỳ 2015-2020 với việc củng cố, gây dựng niềm tin vững chắc của nhân dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng, cùng với sự đoàn kết, thống nhất cao của quân và dân các dân tộc tỉnh nhà, Đắk Lắk tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội cũng như quốc phòng - an ninh.

Đồng bào các tôn giáo luôn phát huy tinh thần yêu nước

Mục sư Y Ky Êban, Ủy viên Hội đồng giáo phẩm Hội thánh Tin lành miền Nam Việt Nam, Ủy viên Ban đại diện Tin lành tỉnh

Những ngày này, tôi thấy không khí ở xã Ea Tul (huyện Cư M’gar) sôi động hơn. Bà con tín hữu đạo Tin lành luôn đặt niềm tin vào Đại hội, vào Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 đã được Đại hội thông qua. Với đường lối, chủ trương đúng đắn, cùng những giải pháp đột phá sẽ là luồng gió mới đưa tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát triển hơn, nâng cao chất lượng sống cho người dân. Là người rất quan tâm đến các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, tôi thấy Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này đề ra các nhóm giải pháp phù hợp với tình hình thực tế như : vận dụng và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đối với đồng bào các dân tộc thiểu số; vận động đồng bào các tôn giáo phát huy tinh thần yêu nước; đấu tranh chống lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây chia rẽ giữa các dân tộc, làm mất ổn định an ninh-chính trị… Tin chắc rằng, sau Đại hội những quyết sách này được thực hiện tốt thì các thế lực thù địch, bọn phản động không có cơ hội lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để xuyên tạc, kích động gây chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Với cương vị là mục sư, tôi tiếp tục tuyên truyền cho các tín hữu trong Hội thánh tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; yên tâm phát triển sản xuất, yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ nhau.

Cần thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết

Ông Lê Hữu Chỉnh, tổ dân phố 7, phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 là sự kiện chính trị quan trọng mà mỗi người dân ở Đắk Lắk đặc biệt quan tâm, theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Với những nội dung được thông qua tại Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2015-2020, tin tưởng rằng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu, kinh nghiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, làm tròn trách nhiệm với nhân dân, với đất nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt về phát triển kinh tế như Nghị quyết đã đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, tôi mong muốn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát; qua đó kịp thời phát huy những ưu điểm, tháo gỡ những khó khăn để các chỉ tiêu của Nghị quyết đạt được cao nhất, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét và có hiệu quả trên tất cả các ngành, các lĩnh vực, xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển, vững mạnh toàn diện.

 Cần có sự đột phá về chính sách giảm nghèo ở vùng đồng bào DTTS 

Ông Y Thut Byă, già làng buôn Tuôr, xã Hòa Phú (TP. Buôn Ma Thuột)

Già làng Y Thut Byă (bìa phải).
Già làng Y Thut Byă (bìa phải).

Qua theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk tôi thấy nhiệm kỳ 2010-2015, nhiều chủ trương, chính sách được tỉnh ban hành, thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện cho đồng bào DTTS phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Tôi cũng rất phấn khởi về kết quả công tác giảm nghèo của tỉnh trong nhiệm kỳ qua, cụ thể tỷ lệ hộ nghèo còn 7,5%, giảm 14,29% so với năm 2010; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS còn 14,65%, giảm 24,3% so với năm 2010. Riêng Hòa Phú – địa phương gần trung tâm TP. Buôn Ma Thuột, tỷ lệ hộ nghèo còn lại rất thấp, hiện chỉ còn 91 hộ (chiếm 2,55%), riêng hộ nghèo là người DTTS còn 43 hộ.

Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, đưa ra mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 2,5-3%/năm, riêng vùng đồng bào DTTS giảm bình quân 4%/năm. Tôi thấy mục tiêu đặt ra như vậy là rất phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, khi các vùng đồng bào DTTS đang có những chuyển biến rõ rệt, bà con biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung của tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS vẫn còn cao. Tôi tin tưởng và hy vọng, các Nghị quyết, quyết sách được thông qua tại Đại hội sẽ sớm được triển khai; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới sẽ có những cách làm sáng tạo, đề ra chính sách mang tính đột phá, ưu tiên cơ chế đặc thù cho vùng đồng bào DTTS về xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân lực, tạo công ăn việc làm… giúp bà con có thêm cơ hội phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững và bắt kịp với nhịp độ phát triển chung của người dân trong tỉnh.

Tạo điều kiện để cán bộ nữ phát triển, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu bình đẳng giới

Phạm Thị Ngọc Trang, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar

Bà Phạm Thị Ngọc Trang (giữa) trao đổi cách nuôi cá.
Bà Phạm Thị Ngọc Trang (giữa) trao đổi cách nuôi cá.

Qua theo dõi Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tôi thấy Đại hội cũng đã đề ra những chủ trương, quyết sách phù hợp với thực tế địa phương. Tôi mong rằng, Nghị quyết của Đại hội sớm được hiện thực hóa trên tất cả các lĩnh vực. Đối với công tác Hội Phụ nữ, tôi tin rằng trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo cơ hội, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ nữ phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Từ đó, giúp phụ nữ có nhiều cơ hội, điều kiện để phát huy, nâng cao vị thế trong gia đình, tự tin khẳng định mình và tham gia hiệu quả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, tôi cũng mong các cấp ủy Đảng sẽ quan tâm hơn nữa đến việc hỗ trợ, tiếp cận các nguồn vốn cho hội viên phụ nữ phát triển sản xuất và mở các lớp tập huấn, đào tạo nghề cho hội viên phụ nữ để chị em có thể nắm bắt khoa học kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững.

 

Cần sớm đưa Nghị quyết  vào cuộc sống

Thầy giáo Nguyễn Xuân Việt - Hiệu trưởng Trường THCS Phú Lộc, xã Phú Lộc, huyện Krông Năng

Là một đảng viên sinh hoạt ở một địa phương vùng xa, qua theo dõi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tôi thấy Đại hội bước đầu đã đáp ứng được sự kỳ vọng của đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trước hết, Đại hội đã phát huy mạnh mẽ tính dân chủ, trí tuệ của các đại biểu trong việc xây dựng, biểu quyết thông qua các văn kiện tại Đại hội. Đặc biệt, Nghị quyết của Đại hội được xây dựng với những chỉ tiêu cụ thể, sát với thực tế địa phương và quan trọng hơn là đã đề ra được những giải pháp thực hiện đối với từng chỉ tiêu. Trong số những chỉ tiêu mà Đảng bộ tỉnh thông qua trong giai đoạn 2015-2020, có rất nhiều chỉ tiêu mang lại lợi ích sát sườn với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Vấn đề tôi quan tâm nhất là các chỉ tiêu về giáo dục - đào tạo, giải quyết việc làm; xây dựng nông thôn mới... đã được đưa ra trong Nghị quyết Đại hội. Những chỉ tiêu như đến năm 2020, lao động qua đào tạo đạt 60% trở lên, qua đào tạo nghề 45% trở lên trong tổng số lao động; tỷ lệ trẻ em đi học mẫu giáo đúng độ tuổi đạt 86%, đi học tiểu học đúng độ tuổi 99%, ; 50% số trường đạt Chuẩn quốc gia; 40% số xã hoàn thành toàn bộ các tiêu chí xây dựng nông thôn mới..., theo tôi đây là những tiêu chí hết sức phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, các địa phương vùng sâu, vùng xa như huyện Krông Năng nói riêng. Có thể thấy, việc thông qua các chỉ tiêu, phương hướng, biện pháp nhận được sự đồng tình cao của đảng viên và nhân dân là thành công rất lớn của Đại hội. Tôi hy vọng rằng, sau Đại hội, với sự đồng lòng của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Nghị quyết của Đại hội sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuổi trẻ sẵn sàng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện

Anh Bùi Ngọc Tân, Đoàn Trường Đại học Tây Nguyên

Qua theo dõi Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tôi rất phấn khởi trước những kết quả đã đạt được của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ qua và đặc biệt tin tưởng vào các định hướng, chiến lược, mục tiêu phát triển của nhiệm kỳ mới. Về công tác thanh niên, Đại hội đã thể hiện sự quan tâm thiết thực, cụ thể là đã có nhiều đoàn viên thanh niên được tham dự Đại hội và có đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Qua đây, tôi tin rằng trong nhiệm kỳ mới, các cấp ủy đảng sẽ tạo điều kiện cho tuổi trẻ có môi trường thuận lợi để rèn luyện, học tập, cống hiến, trưởng thành, đặc biệt là tin tưởng giao cho tuổi trẻ đảm nhận việc khó, việc lớn. Đồng thời, có những giải pháp thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động là đoàn viên thanh niên, đặc biệt là thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. Tuổi trẻ trường Đại học Tây Nguyên nói riêng, thanh niên tỉnh nhà nói chung sẽ cố gắng thực hiện tốt các chương trình Đại hội đề ra bằng nhiều hình thức phù hợp với công việc của mình, tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội của địa phương…

Mong muốn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới  sẽ thực hiện tốt những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra

Ông Đinh Công Định, Chủ nhiệm HTX nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Tân Định, xã Dliê Ya, huyện Krông Năng

Qua theo dõi diễn biến của Đại hội, tôi thấy Đại hội lần này đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ rõ ràng trong phát triển kinh tế-xã hội, trong đó đã quan tâm đến việc tập trung kêu gọi, đầu tư phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến để hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, nhằm tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có chất lượng, mang lại giá trị gia tăng cao, góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để thực hiện tốt mục tiêu này, Đảng bộ tỉnh cần phải có những chính sách mở trong đầu tư vào nông nghiệp, ở các lĩnh vực chế biến, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, trọng dụng nhân tài…Trong thời kỳ kinh tế hội nhập sâu rộng, Đắk Lắk cần quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vì đây là những nhân tố quan trọng trong tổ chức sản xuất theo hướng hiện đại, nhất là việc triển khai ứng dụng sâu rộng khoa học công nghệ, giúp nông nghiệp phát triển bền vững. Trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần tìm ra giải pháp để một tỉnh nông nghiệp trọng điểm của vùng Tây Nguyên như Đắk Lắk không phải xuất thô những sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao mà có thể làm ra những sản phẩm cuối cùng, với những thương hiệu nổi tiếng. Có như vậy mới thực hiện tốt vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới...

Tăng cường thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển bền vững

Chị Phạm Thị Thanh Huyền, nhân viên Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên

Trong những ngày qua, tôi theo dõi diễn biến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và rất vui mừng trước thành công của Đại hội. Các đại biểu tham dự Đại hội đã sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành (BCH) khóa mới gồm những người đủ tâm, tài, đức, đáp ứng niềm mong mỏi, sự kỳ vọng của nhân dân. Tại Đại hội, rất nhiều vấn đề liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã được thảo luận, đưa ra nhiều mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2016-2020. Là công nhân lao động, tôi rất quan tâm đến chỉ tiêu “Giải quyết việc làm trong 5 năm cho 14 vạn lao động. Năm 2020, giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị xuống còn 2,5-2,7%, giảm tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực nông thôn xuống dưới 5%”. Để hiện thực hóa chỉ tiêu này, BCH Đảng bộ tỉnh khóa mới đã đưa ra nhiều giải pháp quan trọng nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, trên thực tế, số lượng lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề cao chưa có việc làm vẫn còn nhiều. Một trong những nguyên nhân là do trên địa bàn tỉnh còn ít nhà máy, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Hơn nữa, việc kinh doanh của các doanh nghiệp còn gặp khó khăn, trở ngại, nhiều doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động. Tôi tin tưởng rằng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI sẽ đem hết tài năng, tâm huyết để đưa ra những quyết sách đúng đắn, kịp thời nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư về giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển bền vững để người lao động có thêm nhiều cơ hội việc làm, tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống.

Nhóm PV (thực hiện)


Ý kiến bạn đọc


(Video) Ổn định thị trường xăng dầu dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Chưa bao giờ, thị trường xăng dầu có nhiều biến động như thời gian vừa qua. Ngành chức năng, đơn vị cung ứng mặt hàng này đã và đang nỗ lực khắc phục khó khăn để thị trường xăng dầu được ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, tiêu dùng của người dân trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán sắp đến.