Multimedia Đọc Báo in

Huyện ủy Cư Kuin triển khai các chương trình của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

10:56, 24/05/2018
Ngày 23-5, Huyện ủy Cư Kuin tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến Chương trình số 26-CTr/TU ngày 21-2-2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Chương trình số 27 CTr/TU ngày 10-4-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả”
 
tt
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Trên cơ sở đó, Huyện ủy Cư Kuin đã xây dựng chương trình thực hiện, tổ chức sắp xếp bộ máy của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện bảo đảm tinh gọn.
 
Theo đó, từ nay đến năm 2021, huyện Cư Kuin sẽ giảm 10% biên chế so với năm 2015; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm; sắp xếp hợp lý các thôn, buôn chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về diện tích tự nhiện, quy mô dân số…
 
Như Quỳnh
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Khí thế Tháng Thanh niên
Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực, qua đó khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên.