Multimedia Đọc Báo in

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Ea Kar nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu

08:15, 10/10/2022

Để góp phần bảo đảm an sinh xã hội, huyện Ea Kar đã và đang nỗ lực, linh hoạt trong triển khai các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022.

Tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT còn thấp

Tính đến cuối tháng 9/2022, toàn huyện Ea Kar có 7.236 người tham gia BHXH, phần lớn là BHXH bắt buộc, còn BHXH tự nguyện mới chỉ có 1.638 người. Tổng số đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn huyện là 121.198/142.764 (đạt 84,89%), trong đó tỷ lệ tham gia BHYT học sinh là 94,91%.

Theo đánh giá của UBND huyện, công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn chưa đạt chỉ tiêu giao, tỷ lệ người tham gia BHYT còn rất thấp, chủ yếu là nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng. Một số xã có số người tham gia BHYT còn ít; học sinh tham gia BHYT ở một số trường chỉ đạt tỷ lệ từ 46 - 82%.

Lãnh đạo BHXH huyện Ea Kar và nhân viên thu BHXH, BHYT ở tổ dân phố 2, thị trấn Ea Knốp tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho người dân.

Năm học 2022 - 2023, Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (xã Ea Đar) có 267 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm 98%, học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo là 70 em. Đến thời điểm này, tỷ lệ học sinh của trường tham gia BHYT mới chỉ đạt 46,65%, thấp nhất so với các trường học trên địa bàn huyện.

Thầy Phạm Quang Điền, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, mặc dù Ban giám hiệu đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền chính sách và vận động phụ huynh tham gia BHYT cho học sinh nhưng tỷ lệ vẫn đạt rất thấp.

Nguyên nhân là do từ khi thực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg, ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, học sinh dân tộc thiểu số của trường ở hai buôn Tơng Sinh và buôn Sưk không còn thuộc đối tượng được hỗ trợ BHYT. Trong khi đó, phần lớn học sinh đều thuộc các gia đình kinh tế khó khăn, người dân phải chờ đến mùa thu hoạch cà phê vào cuối năm mới có tiền mua BHYT cho các em.

 

Năm 2022, huyện Ea Kar đề ra mục tiêu triển khai hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, hướng tới BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân. Trong đó, tập trung vào các chỉ tiêu chủ yếu: có 133.600 người tham gia BHYT (đạt 93,57% dân số); trên 2.700 người tham gia BHXH tự nguyện; tỷ lệ học sinh tham gia BHYT đạt 100%.

Không chỉ tại Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, thực hiện theo Quyết định 861, huyện Ea Kar có trên 15.000 người giảm thẻ BHYT do không còn thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước đóng. Trong số đó, đến nay có 8.683 đối tượng chưa tham gia BHYT, chủ yếu là người dân, học sinh dân tộc thiểu số. Việc vận động những đối tượng này tham gia mua BHYT gặp nhiều khó khăn.

Giám đốc BHXH huyện Ea Kar Trần Thiện Tuấn cho biết, sở dĩ tỷ lệ bao phủ BHYT và tham gia BHXH tự nguyện của huyện còn thấp là do một số xã, thị trấn chưa chủ động trong công tác rà soát, xác nhận, tuyên truyền, vận động để người thuộc hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình tham gia BHYT, mặc dù đây là đối tượng được ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh hỗ trợ 60% mức đóng; chưa tích cực thực hiện đề án hỗ trợ cho cán bộ không chuyên trách ở thôn, buôn, tổ dân phố tham gia BHXH tự nguyện.

Linh hoạt giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu

Để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, huyện Ea Kar đã tập trung chỉ đạo BHXH huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; tổ chức các hội nghị đối thoại, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến người dân và cán bộ không chuyên trách ở thôn, buôn trên địa bàn huyện.

Đồng thời, chỉ đạo BHXH huyện tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn, các trường học triển khai, thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển người tham gia BHXH, BHYT. UBND huyện Ea Kar cũng thành lập các đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp về xử lý nợ đọng, tham gia BHXH, BHYT cho người lao động.

Bà Lê Thị Khuê, nhân viên thu BHXH, BHYT ở tổ dân phố 2, thị trấn Ea Knốp  cập nhật, kiểm tra, theo dõi thông tin khách hàng.

BHXH huyện tập trung phát huy hơn nữa vai trò của trên 60 nhân viên thu, xem đây là những “cánh tay nối dài” trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. Bà Lê Thị Khuê, nhân viên thu BHXH, BHYT ở tổ dân phố 2, thị trấn Ea Knốp hơn 5 năm nay cho hay, để vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, bà đã tích cực tuyên truyền, phân tích rõ lợi ích khi tham gia bảo hiểm, thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, ghi chép, theo dõi, cập nhật đầy đủ thông tin, chế độ, chính sách. Trung bình mỗi năm, bà thực hiện đạt doanh thu hơn 1 tỷ đồng, với trên 1.300 thẻ BHYT và 30 trường hợp tham gia BHXH tự nguyện.

Theo Giám đốc BHXH huyện Ea Kar Trần Thiện Tuấn, cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò người đứng đầu, các chức sắc tôn giáo, già làng, người có uy tín trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về BHXH, BHYT, để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, các cấp, ngành, địa phương tập trung huy động nguồn lực hỗ trợ kinh phí cho cán bộ không chuyên trách thôn, buôn tham gia BHXH tự nguyện; chủ động trong công tác điều tra, rà soát, lập danh sách các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng để cấp thẻ BHYT; thực hiện rà soát, xác nhận để người thuộc hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình tham gia BHYT trong 3 tháng cuối năm 2022, đồng thời chuẩn bị danh sách, dữ liệu cho năm 2023.

Đối với 8.683 người chưa tham gia BHYT, ưu tiên rà soát, lập danh sách đối tượng này để người dân tham gia BHYT theo hộ nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình hoặc xem xét, hỗ trợ một phần mức đóng BHYT cho họ.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin: “Quả ngọt” từ xuất khẩu lao động
Những năm qua, công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện Cư Kuin đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, góp phần tạo điều kiện để nhiều người dân trên địa bàn tham gia lao động tại các quốc gia có nhu cầu cao về lao động, nâng cao thu nhập cho gia đình, góp phần vào công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.