Multimedia Đọc Báo in

Huyện ủy Lắk: Quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

11:39, 04/10/2021

Sáng 4-10, Huyện ủy Lắk đã tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lắk Đào Thị Thanh An đã quán triệt những nội dung chủ yếu của Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện Lắk.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện Lắk.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lắk cũng đã truyền đạt, học tập chuyên đề toàn khóa năm 2021 là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi; phát huy ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng thời là cơ sở để các cơ sở đảng xây dựng, hoàn thiện chương trình hành động, tổ chức, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả…

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc