Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy

11:26, 25/05/2022

Sáng 25/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến nhằm học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy đợt 2 năm 2022.

Tham dự hội nghị ở điểm cầu Tỉnh ủy có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 8/2/2022 của Ban Bí thư Trung ương về “Đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị”; lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về “Xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về “Định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Theo đó, Nghị quyết số 10 đặt ra một số mục tiêu cụ thể, như: đến năm 2025 lập bản đồ địa chất khoáng sản tỉ lệ 1:50.000 đạt 80% diện tích đất liền; hoàn thành điều tra, đánh giá khoáng sản tại các khu vực có triển vọng ở Tây Bắc và Trung Trung Bộ; điều tra địa chất, khoáng sản biển tỉ lệ 1:500.000 tại một số khu vực đến độ sâu 300 và 1.500 mét nước; đến năm 2030 lập bản đồ địa chất khoáng sản tỉ lệ 1:50.000 đạt 85% diện tích đất liền; hoàn thành điều tra, đánh giá khoáng sản tại các khu vực có triển vọng ở Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Tầm nhìn đến năm 2045 hoàn thành 100% việc lập bản đồ địa chất khoáng sản tỉ lệ 1:50.000 đối với diện tích đất liền và tỉ lệ 1:500.000 trên biển; hình thành nền công nghiệp khai khoáng tiên tiến, hiện đại gắn với mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh tương đương với các nước tiên tiến khu vực Châu Á…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu bế mạc hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu bế mạc hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đề nghị các cấp ủy đảng triển khai một số nhiệm vụ cụ thể: nhanh chóng chỉ đạo triển khai tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân thuộc địa phương, cơ quan, đơn vị mình bằng cách lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức thiết thực, phù hợp, linh hoạt và hiệu quả; khẩn trương xây dựng chương trình hoặc kế hoạch thực hiện các văn bản đã được quán triệt phù hợp đặc điểm tình hình, chức năng nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; tăng cường chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên các cấp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới đông đảo quần chúng nhân dân về những nội dung cốt lõi của các văn bản đã được quán triệt và việc tổ chức triển khai thực hiện; chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội góp phần quan trọng củng cố niềm tin vững chắc vào mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, cần tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và thực hiện nghị quyết, quy định một cách thường xuyên, liên tục; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, theo dõi và tổng hợp báo cáo việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền tại các địa phương, đơn vị…

Duy Tiến    


Ý kiến bạn đọc