Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị thông tin tình hình thời sự cho cán bộ hưu trí thuộc diện Tỉnh ủy quản lý

12:43, 05/09/2022

Sáng 5/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị thông tin tình hình thời sự cho cán bộ hưu trí thuộc diện Tỉnh ủy quản lý đang sinh sống trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, quý III năm 2022.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Đình Hoan đã truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

gdgfg
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Đình Hoan trình bày những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII). 

Hội nghị Trung ương 5 được tổ chức từ ngày 4/5 đến 10/5/2022, đã thảo luận, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung. Hội nghị đã ban hành 4 Nghị quyết quan trọng: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

gdgfg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu cũng đã được nghe đồng chí Đại tá Võ Văn Minh, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin một số tình hình thời sự quốc tế trong thời gian gần đây, trọng tâm là tình hình xung đột vũ trang giữa Nga – Ucraina.

Qua hội nghị, cán bộ hưu trí nắm bắt kịp thời tình hình thời sự trong nước và quốc tế, trên cơ sở đó đóng góp ý kiến cho tỉnh, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chuyển tải những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Nguyễn Xuân

 

 


Ý kiến bạn đọc