Multimedia Đọc Báo in

Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công!

17:10, 25/10/2022

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định công tác vận động quần chúng là một nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định cho sự thành bại của cách mạng trong bất cứ điều kiện và hoàn cảnh nào. Tư tưởng đó đã được Người thể hiện sinh động trong tác phẩm “Dân vận” đăng trên báo Sự Thật số ra ngày 15/10/1949 với bút danh “X.Y.Z”.

Mở đầu bài báo, Bác Hồ đã nhắc nhở “Vấn đề dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng, cho nên cần phải nhắc lại”. Do “chưa hiểu thấu, làm chưa đúng” cho nên Bác nhắc lại bốn vấn đề cốt tử: Nước ta là nước dân chủ; dân vận là gì?; ai phụ trách dân vận?; dân vận phải thế nào? Bài báo chỉ hơn 600 chữ, với cách đặt câu hỏi và trả lời ngắn gọn, nhưng đã đề cập một cách toàn diện những nguyên lý cơ bản nhất trong công tác dân vận của Đảng.

Trong bài viết, Bác Hồ đã chỉ rõ: “Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân đều phải phụ trách dân vận”. Rõ ràng, công tác dân vận không chỉ là công việc của Mặt trận, các đoàn thể mà phải là công việc thường xuyên và quan trọng của chính quyền các cấp. Nói cách khác là công tác dân vận phải là trách nhiệm, nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị.

Đặt vấn đề ai phụ trách dân vận?, Bác cũng chỉ rõ: “Cán bộ chính quyền và cán bộ đoàn thể địa phương phải cùng nhau bàn tính kỹ càng, cùng nhau chia công rõ rệt, rồi cùng nhau đi giải thích cho dân hiểu, cổ động dân, giúp dân đặt kế hoạch, tổ chức nhân công, sắp xếp việc làm, khuyến khích, đôn đốc, theo dõi, giúp đỡ dân giải quyết những điều khó khăn... Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Họ phải thật thà nhúng tay vào việc…”.

Đồng chí H’Kim Hoa Byă, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà người dân khó khăn xã Krông Nô, huyện Lắk. Ảnh: Duy Tiến

Qua đó cho thấy, vai trò dân vận của chính quyền là rất quan trọng, liên quan đến mọi mặt đời sống của người dân, nhất là trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Nếu chính quyền không quan tâm, chú trọng đến công tác dân vận thì tất yếu sẽ dẫn đến nảy sinh những khiếu kiện kéo dài trong dân. Làm tốt công tác dân vận thì mới giải quyết được vấn đề khiếu nại, khiếu kiện, góp phần yên dân, giúp dân tin tưởng và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Vì vậy, yếu tố quan trọng hàng đầu là phải nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là vai trò của cán bộ lãnh đạo về công tác dân vận. Nơi nào, đơn vị nào mà lãnh đạo quan tâm đúng mức và có những chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn thì ở nơi đó sẽ thực hiện tốt công tác dân vận. Chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dân vận của chính quyền không những phải gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, chăm lo đời sống nhân dân mà còn phải gắn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần, thái độ “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Công tác dân vận còn phải đặt trong mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng nhất quán quan điểm và hành động. Chính quyền, các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm minh những hành vi sách nhiễu, xâm phạm đến các quyền lợi và lợi ích chính đáng của người dân.

Cùng với việc chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cần phải tăng cường đi cơ sở, bám sát địa bàn để gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Có như vậy mới tạo được sự đồng thuận trong toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân khi thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương.

Đoạn cuối bài viết, Bác Hồ khẳng định: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Những lời dạy ân cần của Bác càng làm cho mỗi chúng ta cần phải suy ngẫm, thấy rõ thiếu sót, khuyết điểm, làm tốt hơn phận sự của mỗi người.

Tường Mạnh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.