Multimedia Đọc Báo in

Chuyển biến rõ nét trong công tác đào tạo lý luận chính trị

07:53, 18/05/2023

Đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực nghiên cứu, tăng cường sinh hoạt chuyên môn, trao đổi, tương tác với người học... đã tạo chuyển biến rõ nét trong đào tạo lý luận chính trị. Qua đó, góp phần nâng “chất” đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ dạy học thụ động sang tích cực

Những năm qua, Trung tâm Chính trị huyện M’Drắk đã linh hoạt trong cách thức tổ chức hoạt động, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập lý luận chính trị. Trên cơ sở hướng dẫn của ban tuyên giáo các cấp, Trung tâm tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; đề nghị các cơ quan, phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho các đối tượng.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao giải cho các thí sinh tại Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ II năm 2022.

Nhằm khắc phục khó khăn về nhân lực cũng như nâng cao chất lượng giảng dạy, Trung tâm đã mời đội ngũ giảng viên kiêm chức gồm 11 người tham gia giảng dạy các chuyên đề theo sở trường, vị trí công tác. Để các nội dung bài giảng không chỉ thiên về lý luận, Trung tâm đã chọn lọc, biên soạn khung giáo trình, cập nhật thêm tình hình của địa phương. Các giảng viên kiêm chức cũng chủ động cập nhật các văn bản, nội dung thông tin mới phục vụ cho bài giảng. Đồng thời, chuyển từ cách thức dạy học thụ động, một chiều sang phương pháp dạy học tích cực, sử dụng máy chiếu trong quá trình giảng dạy, khuyến khích học viên tương tác, nêu vấn đề khó khăn, vướng mắc để cùng trao đổi, thảo luận.

Đối với các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội đặc thù, Trung tâm mời cán bộ chuyên trách tham gia giảng dạy phù hợp với từng đối tượng, cung cấp thêm kiến thức, kỹ năng chuyên ngành nhằm phục vụ tốt hơn việc thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện M’Drắk Trần Xuân Thông cho biết: Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, tăng cường tương tác hai chiều, chú trọng cập nhật kiến thức, kỹ năng, chế độ, chính sách mới cho các đối tượng học viên không chỉ nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị mà còn giúp đội ngũ cán bộ cơ sở áp dụng nội dung đã học vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tự đổi mới chính mình

Xác định công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, Trường Chính trị tỉnh đã không ngừng “làm mới” chính mình nhằm góp phần nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ.

Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường không ngừng học tập, rèn luyện, tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ, các hội nghị quán triệt, tiếp thu nghị quyết, vận dụng linh hoạt trong giảng dạy. Bên cạnh việc tham gia “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, nhà trường thường xuyên tổ chức các hội thi “Giảng viên dạy giỏi lý luận chính trị”, lựa chọn giảng viên tham gia hội thi toàn quốc do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Nhà trường cũng tổ chức hội thi “Học viên học giỏi lý luận chính trị”. Đây là những “sân chơi” để giảng viên, học viên cọ sát, học hỏi, nâng cao trình độ và tự hoàn thiện bản thân.

Học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K1, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tham gia thảo luận nhóm trong giờ học tại Trường Chính trị tỉnh.

Hoạt động nghiên cứu khoa học cũng được nhà trường đặc biệt chú trọng. Từ năm 2018 đến tháng 3/2023, Trường Chính trị tỉnh đã triển khai thực hiện 4 đề tài cấp tỉnh, 21 đề tài cấp trường, 3 hội thảo cấp bộ, cấp tỉnh, 20 hội thảo cấp trường, 3 hội thảo cấp khoa. Các đề tài nghiên cứu tập trung phục vụ nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường. Qua đó, đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường ngày càng hoàn thiện tri thức lý luận, truyền đạt cho học viên kiến thức, kỹ năng, khả năng phân tích, lập luận để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Giảng viên cao cấp, TS. Đỗ Văn Dương, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cho biết, qua công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, hầu hết cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức và trong diện quy hoạch của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 cơ bản đã chuẩn hóa lý luận chính trị và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Từ năm 2018 đến tháng 3/2023, Trường Chính trị tỉnh đã mở 110 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính và trung cấp lý luận chính trị cho 7.787 học viên; liên kết mở 11 lớp đào tạo thạc sĩ, đại học, cao cấp lý luận chính trị cho 750 học viên; tổ chức 35 lớp bồi dưỡng cho 2.409 học viên.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc