Multimedia Đọc Báo in
11:13, 06/08/2021
Vượt qua những khó khăn ban đầu về nhân lực, vật lực, hơn một tuần nay, Bệnh viện dã chiến số 1 điều trị bệnh nhân COVID-19 của tỉnh dần đi vào hoạt động ổn định.
Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​