Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Năng: Đạt nhiều kết quả toàn diện trong giáo dục và đào tạo

15:44, 28/05/2023

Ngày 26/5, Huyện ủy Krông Năng tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI), huyện Krông Năng đã cơ bản đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các nội dung, lĩnh vực như: quy hoạch và sắp xếp mạng lưới trường lớp đồng bộ; cơ sở vật chất, trang thiết bị được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng yêu cầu dạy và học. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm xây dựng cả về số lượng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

A
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Năng Vũ Văn Mỹ phát biểu tại hội nghị.

Toàn huyện hiện có 20 trường mầm non (5.995 học sinh); 23 trường tiểu học (13.408 học sinh); 16 trường THCS (9.177 học sinh); 4 trường THPT (4.551 học sinh); 2 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (462 học sinh). Huyện đã hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục và xóa mù chữ các bậc học. Công tác hướng nghiệp và đào tạo nghề cho học sinh sau THCS và THPT được quan tâm, chất lượng lao động sau học nghề đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động của nhà tuyển dụng trong và ngoài nước...

A
Huyện ủy Krông Năng trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Toàn huyện có 12/12 trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, thị trấn đã đi vào hoạt động. Huyện đã phối hợp với các cơ sở dạy nghề mở nhiều lớp dạy nghề cho 2.112 lao động, trong đó, lao động dân tộc thiểu số là 1.819 người. Có 20 ban khuyến học trực thuộc hội cấp xã, thị trấn với tổng số hội viên là 36.606 người.

A
Huyện ủy Krông Năng trao Giấy khen tặng cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Nhân dịp này, Huyện ủy Krông Năng đã khen thưởng cho 4 tập thể và 6 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Nguyễn Gia


Ý kiến bạn đọc