Multimedia Đọc Báo in

Phê duyệt quyết định điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ea Kar

21:17, 24/05/2024

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1538/QĐ-UBND, ngày 22/5/2024 về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ea Kar.

Điều chỉnh 2 dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Ea Kar gồm: Dự án trang trại nông nghiệp, diện tích 39 ha lên 36,33 ha tại buôn Vân Kiều (xã Cư Elang) và Dự án Trang trại chăn nuôi heo Hòa Thắng, diện tích 8,6 ha thành Dự án Trang trại chăn nuôi vịt giống, diện tích 12,31 ha, tại buôn Vân Kiều (xã Cư Elang).

bx

Đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đoạn qua địa bàn huyện Ea Kar đang được thi công.

UBND tỉnh cũng quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Ea Kar, cụ thể: đất nông nghiệp điều chỉnh diện tích từ 93.725,26 ha thành 93.627,85 ha (giảm 97,41 ha), đất phi nông nghiệp điều chỉnh diện tích từ 9.213,58 ha thành 9.317,57 ha (tăng 103,99 ha), đất chưa sử dụng điều chỉnh diện tích từ 760,93 ha thành 754,35 ha (giảm 6,58 ha).

Đồng thời, điều chỉnh kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024, trong đó, đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp tăng 97,41 ha (từ 638,85 ha thành 736,26 ha); điều chỉnh tăng 6,58 ha đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2024 (từ 17,93 ha thành 24,51 ha); điều chỉnh vị trí, ranh giới của các dự án nêu trên vào Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ea Kar và Bản đồ Khu vực chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 huyện Ea Kar.

UBND tỉnh giao UBND huyện Ea Kar cập nhật vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án nêu trên vào hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024; công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ea Kar, danh mục công trình, dự án sử dụng đất phân bổ theo địa bàn hành chính cấp xã theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; chịu trách nhiệm trước pháp luật về vị trí, ranh giới, diện tích đề nghị điều chỉnh danh mục công trình đề nghị bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 được phê duyệt.

Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất chỉ giải quyết đối với các trường hợp đã thống nhất, đồng bộ, phù hợp với các quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc