Multimedia Đọc Báo in
08:09, 26/03/2023
Vị trí lãnh đạo có nữ tham gia đã khẳng định phụ nữ thực quyền và có khả năng ra quyết định về những vấn đề quan trọng ở địa phương. Điển hình như ở xã Cư M'gar (huyện Cư M'gar).
Nguồn lực mới để Lào Cai "cất cánh"
Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là “thời cơ vàng” để Lào Cai cất cánh bởi trước khi Luật Quy hoạch có hiệu lực (từ 1/1/2019), quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu được thực hiện theo nhiều quy định khác nhau nên có nhiều bất cập, chất lượng hạn chế, thiếu tính gắn kết liên vùng, liên ngành.