Multimedia Đọc Báo in
08:05, 28/03/2023
Bước vào cao điểm của mùa khô, huyện Ea H’leo đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết, hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra.
Nguồn lực mới để Lào Cai "cất cánh"
Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là “thời cơ vàng” để Lào Cai cất cánh bởi trước khi Luật Quy hoạch có hiệu lực (từ 1/1/2019), quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu được thực hiện theo nhiều quy định khác nhau nên có nhiều bất cập, chất lượng hạn chế, thiếu tính gắn kết liên vùng, liên ngành.