Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

20:39, 15/12/2022

Ngày 15/12, UBND tỉnh có Công văn số 10911/UBND-NC về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (VPHC).

Theo đó, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xử lý VPHC đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, trọng tâm là Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo về kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác xử lý VPHC.

Đồng thời bố trí cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, trình độ, kinh nghiệm làm đầu mối thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức tập huấn cho người có thẩm quyền xử phạt VPHC và đội ngũ tham mưu, thực hiện công tác xử lý VPHC, chú trọng hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ và quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, thẩm quyền trong xử phạt vi phạm hành chínhVPHC. 

Cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
Cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra để phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi VPHC theo đúng quy định của pháp luật, trọng tâm các lĩnh vực, như: quản lý, sử dụng đất đai; xây dựng; tài nguyên khoáng sản; môi trường; an toàn thực phẩm; an toàn giao thông; an ninh trật tự... Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các cấp và người có thẩm quyền xử lý VPHC trong thực thi nhiệm vụ.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại địa phương; phối hợp các ngành, địa phương rà soát, tổng hợp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình áp dụng pháp luật về xử lý VPHC.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, đoàn viên và toàn xã hội thực hiện tốt các quy định của pháp luật về xử lý VPHC; hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, quản lý, vận động giáo dục người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; biện pháp quản lý tại gia đình; biện pháp giáo dục dựa vào cộng đồng…

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc


(Video) Lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Đại lễ Phật đản
Đại lễ Phật Đản năm 2024 - Phật lịch 2568 tại tỉnh Đắk Lắk diễn ra trong không khí trang nghiêm. Tất cả các cơ sở thờ tự Phật giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, phẩm lễ..., với mong muốn đón một đại lễ thật ý nghĩa, trang trọng.