Multimedia Đọc Báo in

Bước tạo đà để Buôn Đôn tăng tốc phát triển

07:39, 27/08/2020
Buôn Đôn là huyện biên giới, được thành lập năm 1995; dân số trên 64,4 nghìn người với 29 dân tộc sinh sống tại 7 xã, 99 thôn, buôn (có 26 buôn dân tộc thiểu số tại chỗ).
 
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Buôn Đôn đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V đạt nhiều thành tựu về kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.
 
 Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình (thứ ba từ trái sang) và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm Nhà máy điện mặt trời Sê rê pốk
Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình (thứ ba từ trái sang) và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm Nhà máy điện mặt trời Sêrêpốk 1. Ảnh: Vạn Tiếp
Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ tiếp tục trưởng thành về nhiều mặt. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Trong đó, kinh tế của huyện có bước tăng trưởng khá với tốc độ bình quân trên 10%/năm; tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đạt 4.370 tỷ đồng, bằng 143,8% kế hoạch, tăng 1,64 lần so với năm 2015; tổng thu nhập xã hội (theo giá so sánh năm 2010) đạt 1.608 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người (theo giá so sánh năm 2010) đạt 28,4 triệu đồng/năm, tăng 47,7% so với năm 2015.
 
Trong nhiệm kỳ qua, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác trên địa bàn theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, bước đầu đã đưa ngành nông nghiệp sản xuất theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, hình thành một số vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo tiêu chuẩn VietGAP.
 
Mặc dù là huyện biên giới, còn gặp nhiều khó khăn nhưng với việc tập trung, huy động các nguồn lực cùng sự đồng tình, hưởng ứng của người dân, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, toàn huyện đã đạt 89/133 tiêu chí, bình quân đạt 12,7 tiêu chí/xã (tăng 26 tiêu chí so với năm 2015); phấn đấu đến cuối năm 2020 có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
 
  Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn Ya Toan Ênuôl (thứ hai từ trái sang)  thăm mô hình ứng dụng  công ng
Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn Ya Toan Ênuôl (thứ hai từ trái sang) thăm mô hình ứng dụng công nghệ cao tại xã Ea Nuô. Ảnh: lê Hương
 
Hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có sự tăng trưởng cao với tổng giá trị sản xuất của toàn ngành đạt 1.958 tỷ đồng. Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua đã thu hút được một số doanh nghiệp, cá nhân đầu tư xây dựng các nhà máy điện năng lượng mặt trời, trang trại chăn nuôi với nguồn vốn 3.460 tỷ đồng. Đến nay, hệ thống điện đã đáp ứng được nhu cầu sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân; 100% thôn, buôn có điện.

Đi đôi với phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, lĩnh vực văn hóa - xã hội được Đảng bộ huyện Buôn Đôn quan tâm kịp thời và đạt được nhiều tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội được giải quyết đầy đủ, kịp thời. Trong 5 năm (2015 - 2020) đã tạo việc làm mới cho 5.411 lao động; trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 40%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 41,78% năm 2015 xuống còn 26,78% năm 2020, bình quân giảm 3%/năm.  

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng cả về ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng không ngừng được nâng lên. Công tác phát triển đảng viên mới được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 741 quần chúng ưu tú vào đảng, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 2.782 đồng chí, trong đó đảng viên nữ là 1.062 đồng chí.

 
Giai đoạn 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Buôn Đôn phấn đấu đạt mục tiêu: tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đạt 6.420 tỷ đồng, tăng từ 8 - 9%/năm; tổng giá trị thu nhập xã hội (theo giá so sánh năm 2010) là 2.260 tỷ đồng, tăng 7 - 8%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 (theo giá so sánh năm 2010) đạt 33 triệu đồng; đầu tư xây dựng cơ bản tăng trưởng bình quân từ 3 - 4%/năm; xây dựng nông thôn mới: trong nhiệm kỳ có từ 1 - 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới; số tiêu chí nông thôn mới bình quân mỗi xã đạt trên 15 tiêu chí; tỷ lệ che phủ rừng đạt 76% trở lên…
 Ya Toan Ênuôl
Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn

 


Ý kiến bạn đọc


Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​