Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin

07:06, 27/08/2020
Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
 
Trong những năm qua, Đảng bộ Sở TT-TT đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh để lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham mưu triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là đã thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) trong tình hình mới.

Ông Trần Xuân Tiệp, Phó Trưởng Phòng Công nghệ thông tin, Sở TT-TT cho biết, trong thời đại công nghệ 4.0, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) là một trong những yếu tố tất yếu trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, từng bước xây dựng chính quyền điện tử. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu thế CNTT mang lại, thì mặt trái là những hiểm họa và nguy cơ mất ATTT trên môi trường CNTT hiện đại. Với sự hình thành "thế giới phẳng", không gian mạng không giới hạn về địa lý, thời gian, chế độ chính trị - xã hội, văn hóa cùng với lượng thông tin khổng lồ trên mạng máy tính toàn cầu là “cơ hội” để vi rút, mã độc, tin tặc hoành hành cùng sự phá hoại, can thiệp, lấy cắp thông tin… của các đối tượng xấu.

Cán bộ,  nhân viên Phòng  Công nghệ  thông tin (Sở Thông tin  và Truyền thông) kiểm tra, rà soát  thực hiện  các biện pháp  bảo đảm an toàn  thông tin mạng.
Cán bộ, nhân viên Phòng Công nghệ thông tin (Sở Thông tin và Truyền thông) kiểm tra, rà soát thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng.

 Nhằm bảo đảm ATTT trên địa bàn, Sở TT-TT đã tích cực tuyên truyền và triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác bảo đảm ATTT số, bảo đảm ATTT mạng. Đặc biệt, Đảng bộ Sở TT-TT đã cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 25-7-2018 về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng" và Nghị quyết số 35- NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Theo đó, Sở TTTT đã tích cực tuyên truyền, làm rõ các hình thức, thủ đoạn lợi dụng mạng Internet của các thế lực thù địch để hoạt động chống phá Nhà nước, xâm phạm an ninh quốc gia nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức trong việc truy cập, khai thác thông tin trên Internet, sử dụng các trang mạng xã hội; phân biệt rõ nội dung thông tin không chính thống, xuyên tạc của các website, blog vi phạm trên mạng Internet...

 
Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Sở TT-TT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản phổ biến, quán triệt, tăng cường công tác đảm bảo ATTT mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh như: Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 17-5-2016 của UBND tỉnh về Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1801/QĐ-UBND, ngày 11-7-2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế hoạt động Đội ứng cứu sự cố của tỉnh; Chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 23-10-2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo ATTT mạng…
 
Để đầu tư nâng cao năng lực kỹ thuật bảo đảm ATTT mạng, hiện nay tỉnh đã đầu tư, đưa vào sử dụng Trung tâm Tích hợp dữ liệu và triển khai giải pháp phòng chống mã độc có chức năng cho phép quản trị tập trung; có dịch vụ, giải pháp hỗ trợ kỹ thuật 24/7, có khả năng phản ứng kịp thời trong việc phát hiện, phân tích và gỡ bỏ phần mềm độc hại. Ngoài ra, tỉnh còn triển khai cài đặt phần mềm chống mã độc có bản quyền cho hơn 3.000 máy tính của các sở, ban, ngành, đơn vị và được kết nối về hệ thống quản lý tập trung tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu để theo dõi, phân tích mã độc. Tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện các giải pháp bảo vệ máy chủ và phòng, chống mã độc máy trạm, các thiết bị đầu cuối liên quan bằng thiết bị tường lửa; triển khai chữ ký số cho các cơ quan nhà nước. 
 
Ông Ra Lan Trương Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở TT-TT cho biết, riêng đối với công tác ứng phó sự cố ATTT mạng, Sở TT-TT đã xây dựng các kịch bản để luôn sẵn sàng đối phó với các sự cố mạng máy tính có thể xảy ra. Tùy theo tính chất của từng sự cố, tỉnh sẽ có phương án ứng cứu phù hợp. Một trong số đó là việc thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng theo Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 16-4-2019 của Chủ tịch UBND tỉnh với 59 thành viên là chuyên gia, quản trị mạng, phụ trách về lĩnh vực CNTT tại 19 sở, ban, ngành và 15 UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn. Bên cạnh đó, Sở TT-TT cũng thường xuyên cử cán bộ chuyên trách tham gia, phối hợp trong các chương trình huấn luyện, diễn tập quốc gia; tập huấn phổ biến về chính quyền điện tử và xu hướng, tình hình mất ATTT tại Việt Nam và trên thế giới...
 
Duy Tiến
 

Ý kiến bạn đọc


Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​