Multimedia Đọc Báo in

UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh 10 nội dung quan trọng

15:02, 29/11/2022

Ngày 29/11, UBND tỉnh tổ chức phiên họp để thông qua các thành viên UBND tỉnh về những nội dung trình Kỳ họp lần thứ năm, HĐND tỉnh khóa X. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh, Võ Văn Cảnh điều hành phiên họp.

Các thành viên UBND tỉnh đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua nội dung trình HĐND tỉnh về 3 nghị quyết quy phạm pháp luật: Dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác y tế dự phòng - dân số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2023 - 2025; Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà điều hành phiên họp
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà điều hành phiên họp.

Phiên họp cũng thông qua nội dung UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét 7 nghị quyết cá biệt: Dự thảo Nghị quyết về danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất, công trình dự án khác có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng kế hoạch năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương; Nghị quyết về giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023;

Nghị quyết về giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022; Nghị quyết giao dự toán thu, chi từ nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2022 cho các đơn vị; Nghị quyết dự toán ngân sách năm 2023 và Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách năm 2023.

Giám đốc Sở Y tế báo cáo dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác Y tế dự phòng - Dân số trên địa bàn tỉnh
Giám đốc Sở Y tế Nay Phi La báo cáo dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác y tế dự phòng - dân số trên địa bàn tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo văn tiếp thu ý kiến đóng góp để bổ sung, hoàn chỉnh nội dung bảo đảm tính thuyết phục trước khi UBND tỉnh trình các nội dung liên quan cho HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp tới. Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan cũng cần rà soát lại để hoàn thiện văn bản dự thảo nghị quyết đúng quy định về thể thức.

Minh Chi

 


Ý kiến bạn đọc