Multimedia Đọc Báo in

Huyện Lắk: Vận động mỗi đảng viên đóng góp ít nhất 1 ngày lương/năm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo

15:49, 06/09/2023

Ngày 6/9, Huyện ủy Lắk ban hành Nghị quyết số 14-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV về phân công đảng viên giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2023 – 2025, định hướng thoát nghèo bền vững đến năm 2030.

Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn huyện, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo; đảm bảo hài hoà giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay tại cơ sở trên địa bàn huyện; thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững, giảm dần khoảng cách giàu, nghèo giữa các xã, thị trấn…

Nuôi bò sinh sản - mô hình phát triển kinh tế được nhiều người dân huyện Lắk lựa chọn.
Nuôi bò sinh sản - mô hình phát triển kinh tế được nhiều người dân huyện Lắk lựa chọn.

Mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện giảm còn 20%, hộ cận nghèo giảm còn 11% (theo chuẩn nghèo mới); đến năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện giảm còn dưới 12%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn dưới 7%; đảm bảo nguồn vốn để 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay; phấn đấu 100% người nghèo trong độ tuổi, đủ năng lực lao động có nhu cầu học nghề được hỗ trợ đào tạo nghề, tập huấn và định hướng nghề nghiệp; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đều được hỗ trợ về chính sách tín dụng; 100% đảng viên thuộc các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy tham gia hưởng ứng, thực hiện hiệu quả Nghị quyết.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Võ Ngọc Tuyên kiểm tra mô hình trồng cây mít thái tại xã Yang Tao.
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Võ Ngọc Tuyên kiểm tra mô hình trồng cây mít thái tại xã Yang Tao.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết, Đảng bộ huyện đưa ra 5 nhóm giải pháp chung và một số giải pháp cụ thể. Trong đó, 100% đảng viên thuộc các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy (trừ đảng bộ các xã, thị trấn) tham gia huởng ứng thực hiện Nghị quyết; định kỳ hàng năm, vận động mỗi đảng viên đóng góp ít nhất từ 1 ngày lương để hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo mua sắm công cụ, dụng cụ, trang thiết bị, cây giống, vật nuôi phục vụ sản xuất hoặc hỗ trợ ít nhất 10 cây giống các loại (có giá trị kinh tể như sầu riêng, bơ, mít, chôm chôm, nhãn...) để người dân phát triển sản xuất.

Đảng bộ các xã, thị trấn ban hành văn bản cụ thể hóa triển khai, thực hiện Nghị quyết này, cử đảng viên thường xuyên theo dõi, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các thôn, buôn thuộc đơn vị mình kết nghĩa; 100% đảng viên thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn tham gia hưởng ứng nêu cao tinh thần thực hiện Nghị quyết, đối với đảng viên đang huởng lương từ ngân sách Nhà nước thì vận động đóng góp ít nhất 1 ngày lương/năm để hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo mua sắm công cụ, dụng cụ, trang thiết bị, cây giống, vật nuôi phục vụ sản xuất, đối với các đảng viên không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước đóng góp ít nhất 2 ngày công lao động/năm để giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện sản xuất, phát triển kinh tế.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc