Multimedia Đọc Báo in

Chi trả chế độ trợ cấp một lần cho 60 đối tượng chính sách ở huyện Krông Ana

12:26, 07/02/2024

Ngày 6/2, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Ana đã tổ chức trao quyết định và chi trả chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Trong đợt này, huyện có 60 đối tượng được chi trả chế độ theo các Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Tổng số tiền chi trả đợt này là 179 triệu đồng.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kr ông Ana chi trả chế độ cho các đối tượng
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Ana chi trả chế độ cho các đối tượng chính sách.

Việc triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong những năm qua trên địa bàn huyện đã góp phần ghi nhận và tôn vinh những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; thể hiện sâu sắc đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn - Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.