Multimedia Đọc Báo in
08:13, 31/03/2023
Dự án hồ chứa nước Krông Pách thượng đã đi vào giai đoạn "nước rút" và vừa chặn dòng vào ngày 22/3. Công tác di dời dân ra khỏi vùng lòng hồ giai đoạn 2 đang được huyện M’Drắk khẩn trương thực hiện.
Nguồn lực mới để Lào Cai "cất cánh"
Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là “thời cơ vàng” để Lào Cai cất cánh bởi trước khi Luật Quy hoạch có hiệu lực (từ 1/1/2019), quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu được thực hiện theo nhiều quy định khác nhau nên có nhiều bất cập, chất lượng hạn chế, thiếu tính gắn kết liên vùng, liên ngành.