Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Cư Kuin lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

18:00, 15/10/2021

Ngày 15-10, Hội LHPN huyện Cư Kuin đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội LHPN huyện Cư Kuin hiện có 17.628 hội viên. Nhiệm kỳ vừa qua, cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện đã đoàn kết, khẳng định vai trò, khả năng, sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực, đóng góp cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

th
Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền, giáo dục của các cấp hội có nhiều đổi mới, nội dung tập trung vào các vấn đề hội viên phụ nữ quan tâm như: chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, lao động, việc làm, an sinh xã hội, kỹ năng phòng chống mua bán người, phòng chống dịch COVID-19…

Các cấp hội đã đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, trong nhiệm kỳ đã hỗ trợ giúp 485 hộ gia đình hội viên phát triển kinh tế, đạt và vượt 5% so với Nghị quyết đề ra. Đến nay, toàn huyện có 113/113 chi hội có nguồn tiết kiệm, thu hút 14.860 thành viên với số tiền trên 7,9 tỷ đồng, qua đó đã giúp cho 1.830 chị vay vốn phát triển kinh tế…

Hội cũng đã phối hợp với các ban, ngành liên quan, tổ chức hội thảo chuyển giao kỹ thuật thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi thích ứng với điều kiện khí hậu từng mùa, từng vùng. Tuyên truyền vận động phụ nữ nói không với thực phẩm bẩn, trong đó nhấn mạnh nội dung sản xuất chăn nuôi theo công nghệ sinh học, quy trình xử lý rác thải công nghiệp an toàn, bảo vệ nguồn nước… Qua đó, đã thành lập 4 tổ hợp tác xã bơ Úc, tổ hợp tác chăn nuôi, tổ hợp tác may công nghiệp, tổ hợp tác dệt thổ cẩm; giới thiệu việc làm cho hơn 1.800 phụ nữ lao động nông thôn tại các khu công nghiệp, đạt 100% chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra.

th
Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Cư Kuin lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt tại đại hội.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội Phụ nữ các cấp trong huyện phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ: hằng năm mỗi hội cơ sở giúp ít nhất 2 hộ có phụ nữ thoát nghèo và ít nhất 2 hộ có phụ nữ thoát cận nghèo; đến cuối nhiệm kỳ, vận động hỗ trợ giúp đỡ ít nhất 100 phụ nữ khởi nghiệp, tỷ lệ nợ quá hạn các nguồn vốn vay dưới 0,15%; toàn huyện tăng thêm 2.500 hội viên phụ nữ; phấn đấu có 100 phụ nữ trở lên được kết nạp Đảng trong nhiệm kỳ…

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Cư Kuin lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Thị Lộc và đồng chí Trương Thị Sen lần lượt tái cử chức Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện. Đại hội cũng bầu 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc